Forventer videre investeringsfall i 2017

Publisert

Investeringene på norsk sokkel vil avta i 2017, følge fersk SSB rapport. 

Oljeinvesteringene vil falle også neste år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Anslaget er 14,6 prosent lavere enn det for 2016.

De samlede investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning blir i førstegangsanslaget for 2017 beregnet til 200,6 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er 14,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016.

Nedgangen i 2017 har sin bakgrunn i at det fortsatt ventes et fall i investeringene innen olje- og gassvirksomhet og industri. Nedgangen i de samlede investeringene i 2017 dempes noe av økte investeringer innenfor kraftforsyning.