Valhall-feltet, Nordsjøen  20170815.Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned.Bildet er tatt i forbindelse med finansminister Siv Jensen (Frp) sitt besøk til plattformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Valhall-feltet, Nordsjøen 20170815.Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned.Bildet er tatt i forbindelse med finansminister Siv Jensen (Frp) sitt besøk til plattformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Årets investeringer på norsk sokkel blir "bare" 156,5 milliarder kroner

Publisert

Operatørene på norsk sokkel anslår at årets investeringer blir på 156,5 milliarder kroner. Det er 2,2 prosent lavere enn anslaget i samme kvartal i fjor.

Anslaget for 2018 er 1,3 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2017, gitt i 2. kvartal samme år. Dette er en svakere oppgang enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2018 en oppgang på 7,1 prosent, fremgår det av nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den mer beskjedne oppgangen kommer både som følge av nedjusteringen av årets anslag og en oppjustering i anslaget gitt for fjoråret i tilsvarende målinger i 2017.

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2019 oppgitt til 155,5 milliarder kroner. Det er 8 prosent mer enn tilsvarende anslag for 2018.

Det er anslagene på investeringsområdene feltutbygging og leting som bidrar til oppgangen som indikeres for 2019, mens anslagene for felt i drift, landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning går i motsatt retning og bidrar til å bremse oppgangen.

Leteinvesteringene i 2019 blir anslått til 33,3 milliarder kroner, 24 prosent over tilsvarende anslag for 2018. Anslagene gitt i 2. kvartal for neste år er basert på operatørenes foreløpige lisensbudsjetter.

Gjennom budsjettprosessen på høsten og vinteren blir disse budsjettforslagene vurdert opp mot oljeselskapenes totale vedtatte investeringsrammer innenfor letevirksomheten. De vedtatte budsjettene blir som regel lavere enn de foreløpige budsjettene.

(©NTB)