- Det er en stemningsendring i næringen

Oljebransjen forventer investeringer på 178,4 milliarder kroner i 2021.

Publisert Sist oppdatert

I dag legger bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass frem Investeringsanalysen for 2021. Den viser at tiltakspakken har virket, og at den har bidratt til en sterkt redusert usikkerhet knyttet til koronapandemien. Det skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding i forkant av presentasjonen av rapporten.

- Det er en stemningsendring i næringen. Mange arbeidsplasser er reddet, og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter gjennomføres i tråd med planene forut for koronakrisen. Vi vil rette en stor takk til stortingsflertallet som sikret tiltakspakken, sier Hauglie.

Totale investeringer for 2021 anslås til 178,4 milliarder kroner. Dette er et fall på 4,2 prosent sammenlignet med SSBs siste anslag for 2020, men et betydelig mindre fall enn det som anslått ved inngangen av 2020.

En studie gjennomført april, viste et scenario med nær halverte oljeinvesteringer frem mot 2022, sammenliknet med nivået i 2019.

- Vår analyse nå viser at mye av den usikkerheten vi så i vår er borte. Det gir trygghet for de om lag 200.000 arbeidsplassene som er avhengig av næringen og som sikrer Norge økte inntekter i fremtiden, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Analysen spår solide oljeinvesteringer i hele perioden 2021-2025, med investeringer mellom 160-170 milliarder kroner hvert år mellom 2022-24.

Analysen påpeker at det finnes over 90 funn på norsk sokkel som kan være aktuelle for utbygging, men hvor investeringsplanene for flere ikke har kommet langt nok til å bli inkludert i denne analysen.

- Analysen viser at næringen har tro på fremtiden og at oljenæringen også i fremtiden vil spille en viktig rolle for norsk verdiskaping i, sier Hauglie.

Selv om tiltakspakken har vært viktig, er det ikke slik at selskapene setter i gang alt de har av prosjekter.

- Vi ser at prosjekter også blir tatt ut av selskapenes investeringsplaner. Selskapene prioriterer hardt, evaluerer porteføljene kontinuerlig og legger gjennomgående høye avkastningskrav til grunn for sine prosjekter, sier Hauglie.

Selv om stemningen nå er lettet, er Hauglie klar på at det fortsatt er mange utfordringer.

- Det er ingen automatikk i at oljenæringen kommer til å gå godt i fremtiden. Mange bedrifter i oljenæringen sliter fortsatt, det gjelder spesielt selskapene i leverandørnæringen. Gode rammevilkår er avgjørende for å beholde sikkerheten for arbeidsplasser og verdiskaping. Det er også avgjørende at næringen beholder god kostnadskontroll og et nøkternt kostnadsnivå, sier Hauglie.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS