SSB: Oljebransjens investeringsanslag holdes oppe av tro på gjennomslag

- Det er grunn til å tro at oljeselskapenes forholdsvis sterke anslag for 2020 forutsetter at de får godt gjennomslag for sitt eget forslag til skatteendringer i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

SSB har i dag lagt frem oppdaterte tall for oljebransjens investeringer. Der kommer det frem at investeringene innen rørtransport og utvinning av olje og gass forventes å ligge på 180,3 milliarder kroner i år.

Det er en marginal nedgang på kun tre prosent sammenlignet med forrige måling, og SSB antar at dette skyldes at oljeselskapene har stor tro på å få gjennomslag for sitt forslag til krisetiltak i forhandlingene som nå pågår.

- Det er grunn til å tro at oljeselskapenes forholdsvis sterke anslag for 2020 forutsetter at de får godt gjennomslag for sitt eget forslag til skatteendringer i Stortinget, skriver SSB:

På tross av den enorme turbulensen og nedturen i oljebranjsen ligger investeringsanslagene kun to prosent lavere nnn på same tid i fjor.

Til neste år synker imidlertid investeringsforventningene til 145,6 milliarder kroner. Nedgangen er størst innen leting og konseptstudier, der anslagene er nedjustert med hele 29 prosent sammenlignet med forrige måling.

2021.anslaget for feltutbygging indikerer også en nedgang. Den er på 24 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for i år.