Investeringer i olje på vei ned

Published

Faller med 49 milliarder kroner i følge SSB.

Investeringene i olje- og gassektoren vil falle med 49 milliarder kroner neste år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Anslaget for oljeinvesteringene neste år blir av oljeselskapene selv oppgitt til 182,4 milliarder kroner. Det er 49 milliarder kroner lavere enn anslaget for investeringene i 2014, som nå justeres opp med 8 milliarder kroner til rekordhøye 231,7 milliarder kroner.

Dette indikerer at olje- og gassinvesteringene når en topp i 2014 og faller tilbake i 2015, lyder den nøkterne vurderingen i SSB-statistikken som ble publisert torsdag.

Nye tall

Tallene påvirkes noe av at kostnader til nedstengning og fjerning for første gang er inkludert, skriver SSB. Disse kostnadene utgjør rundt 7,7 milliarder kroner i år og 7,9 milliarder kroner neste år.

Dette betyr at oppgangen for 2014 blir overdrevet sammenlignet med det forrige anslaget, og at den varslede nedgangen neste år blir tilsvarende underdrevet, ifølge SSB.

33,7 milliarder

Anslaget for neste års investeringer ligger 26 milliarder kroner lavere enn hva det tilsvarende anslaget var for 2014-investeringene, da de ble lagt fram andre kvartal 2013.

Og ser man bort fra kostnadene til nedstengning og fjerning, er nedgangen i anslaget på samme tidspunkt fra 2014 til 2015 på 33,7 milliarder kroner.

Nedgangen kommer særlig innenfor investeringsområdene felt i drift og feltutbygging, mens mer moderat nedgang antydes innenfor landvirksomhet og rørtransport. Anslagene indikerer oppgang innenfor letevirksomheten.

©NTB