- Investeringene er de høyeste siden finanskrisen

Publisert

I dag, tirsdag 29. januar, presenterte Norsk Industri sin Konjunkturrapport for 2019. Det er en ekstra tykk rapport som i år er på hele 216 sider.

I rapporten presenteres det fremtidsutsikter som er gode for norsk industri, og dermed også for resten av landet gjennom ringvirkningene som følger. Det betyr ikke at det ikke er skjær i sjøen foran, og både direktør Knut E. Sunde og administrerende direktør Stein Lier-Hansen brukte mye av sin presentasjonstid til å snakke om behovet for stabile rammevilkår og politikere som må ta velfunderte beslutninger som gir avklaringer for lang tid fremover.

Når Norsk Industri presenterer sin konjunkturrapport omfatter det mange bransjer, men energibransjen er også godt representert. Olje- og gassbransjen får mye oppmerksomhet som følge av at den er så avgjørende for investeringene og eksporten, mens kraftbransjen får sin oppmerksomhet som følge av hvor mye rammene der påvirker resten av industrien.

Direktør Knut E Sunde begynte sin presentasjon med å fortelle at det går godt for industrien i Norge nå.

- Investeringene er de høyeste siden finanskrisen, sier Sunde.

Han legger til at mye av veksten kommer fra andre halvår i fjor, og at den fortsetter nå inn i 2019. Det betyr at alt ligger tilrette for et godt år med høy vekst.

- Vi spår en vekst i industrien på mellom 6-8 prosent i år. Det er en rimelig frisk vekst, sier Sunde.

Dette fører også til økt eksport, og det er i veldig stor grad takket være gode tider igjen i olje- og gassbransjen.

- Eksporten blir enda større fordi nå kommer oljeindustrien internasjonalt tilbake, sier Sunde.

Det er bra for industrien og bra for Norge. Sunde påpeker da også at det er viktig med vekst i et høykostland som Norge, og at vi ikke må miste av syne at det er harde krav til produktiviteten i industrien,

Veksten er faktisk så bra at det også gir en vekst i antall sysselsatte. Her regnes det med en vekst på 2 prosent. Det høres nok ikke så mye ut, men Sunde påpeker at den viktigste veksten i sysselsettingen som følge av vekst i industrien, er at det gir en kraftig vekst i andre bransjer som følge av ringvirkningene.

Sånn sett er det også verdt å merke seg at oljebransjen får æren for å dra med seg resten av industrien og resten av Norge.

- I det korte bildet er det ingen tvil om at oljeinvesteringene drar norsk økonomi, sier Sunde.

Langsiktig politikk

Deretter tok en energisk Stein Lier-Hansen en gjennomgang av det han mente var viktige spørsmål som politikerne må tenke bedre over.

Stein Lier-Hansen krever at politikerne tenker gjennom konsekvensene for indsutrien av politikken de diskuterer.
Stein Lier-Hansen krever at politikerne tenker gjennom konsekvensene for indsutrien av politikken de diskuterer.

Han begynte med å rase over det han oppfattet som kortsiktige politikere som vurderer grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen, og pekte på at det også gikk utover leverandørindustrien som i dag henter store deler av sine oppdrag fra olje og gass offshore. Hvis oppdrettsnæringen risikerer et stramt skatteregime kan det gå utover investeringene, og det vil i såfall gå hardt utover leverandørene.

På samme måte kritiserte han de siste dagenes diskusjon om leterefusjonsordningen der Espen Barth Eide først gikk ut og åpnet for en diskusjon om betingelsene for oljebransjen.

- Når politikerne begynner å stille spørsmål ved leterefusjonsordningen så går alarmen, sier Lier-Hansen.

Selv om Barth Eide ble satt på plass av partileder Jonas Gahr Støre mener Lier-Hansen at det uansett skaper usikkerhet og dermed problemer når politikere på den måten skaper usikkerhet rundt de langsiktige rammevilkårene.

- Nå må vi vi ha stabilitet, sier Lier-Hansen.

I det ligger det ikke bare det å ikke endre betingelser som har ligget fast i lengre tid. Vel så viktig er det at politikerne evner å ta beslutninger nå som er viktig for tiden fremover.

- Vi må ha politikere som gir oss avklaringer som er robuste i et langsiktig perspektiv, sier Lier-Hansen.

Her trekker han frem to problemstillinger knyttet til kraftbransjen: Opprinnelsesgarantier og tariffering.

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier er viktig for mange industrielle kunder. Det er en ordning der man kan kjøpe et bevis for at strømmen man bruker kommer fra fornybare energikilder. Ordningen er blant annet viktig for internasjonale IT-giganter som Facebook og Google når de bygger datasentre. Med slike opprinnelsesgarantier kan de si at deres datasentre kun kjører på ren fornybar energi selv om de ikke nødvendigvis gjør det i praksis.

Utfordringen her er at norske selskaper kan selge opprinnelsesgarantier til utlandet uten å selge tilsvarende kraft.

- Den type ting må vi klare å legge død, sier Lier-Hansen.

Det kan føre til at norsk industri mister et viktig konkurransefortrinn etterhvert som bruk av fornybar energi blir et viktigere og viktigere argument for kundene.

Tariff på strømnettet

Når det gjelder tarifferingen er det sammenlignbart med privatpersoners nettleie. Det er kostnaden som store strømforbrukende industrikunder må betale for knytte seg til strømnettet.

- Vi må få en avklaring av hvordan nettet vårt skal tarifferes mot industrien, sier Lier-Hansen.

Han peker på at det ikke hjelper om selve strømmen er billig som følge av redusert eller fritak for elavgift hvis tariffen samtidig økes. Da går det utover industriens internasjonale konkurransekraft.

Tidligere på banen

Lier-Hansen og Norsk Industri vil ha politikerne tidligere på banen for å bedre utnytte mulighetene i EØS-avtalen, og på den måten få direktivene bedre tilpasset norske forhold og behov.

I dag mener de at Norge ofte er litt sent ute, både med påvirkningen og med kommunikasjonen. Han viser blant annet til Acer-debatten som i fjor blusset opp basert på et vedtak som ble gjort så tidlig som i 2009. I Norge ble det først diskutert når direktivet skulle innlemmes i det norske lovverket.

- Da får du en totalt uintelligent debatt der synsere lager konspirasjonsteorier, sier Lier-Hansen.

Han retter likevel ikke sin vrede mot de som argumenterte mot Acer i et EU/EØS-perspektiv.

- Jeg kritiserer norske myndigheter for at de ikke var i stand til å kommunisere dette på et tidligere tidspunkt, sier Lier-Hansen.

Her kan du laste ned og lese hele Konjunkturrapporten 2019.