Dette kan bli uhyre betent

Publisert

Russland protesterer.

Norge bryter Svalbard-traktaten når regjeringen åpner tre nye blokker for oljeboring nord i Barentshavet, mener Russland.

Russland mener de aktuelle blokkene som ble utlyst i den 23. konsesjonsrunden i januar, ligger på Svalbards kontinentalsokkel, og at økonomiske interesser som oljeboring og utvinning av olje og gass skal reguleres etter Svalbard-traktaten, skriver VG.

I denne avtalen mellom Norge og 39 andre land har alle landene de samme rettighetene til å drive virksomhet på øygruppen, forutsatt at de følger norsk lov.

Med Russlands diplomatiske protest datert 3. mars i år har miljøbevegelsen fått en mektig alliert i kampen for å hindre oljevirksomhet i et område som ligger tett opp mot den omstridte iskanten, skriver avisen.

Dette kan bli uhyre betent. For ikke å øke spenningen mellom Norge og Russland ytterligere bør Norge la de omstridte blokkene ligge, sier Bellona-leder Frederic Hauge til avisen.

Jussprofessor og havrettsekspert Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo mener det er åpenbart at Russlands økte interesse for Svalbard og Arktis gjør at spenningen mellom Norge og Russland i nord kan øke.

Det kan være økt fare for en konflikt dersom Russland har rett i at disse områdene er en del av Svalbards kontinentalsokkel, sier han.