Statoil selger seg ned

Publisert

Har attraktive andeler i Angola.

Statoil har inngått en avtale om salg av en 15 prosents eierandel i blokk 39 i presalt-bassenget Kwanza utenfor kysten av Angola til WRG Angola Block 39 Limited (“WRG”).

WRG er et joint venture-selskap som eies med 50 prosent hver av White Rose Energy Ventures og Genel Energy plc.

Dette er en del av Statoils aktive porteføljeforvaltning. Nedsalget viser hvor attraktive Statoils andeler i Angola er. Ved å få WRG med på laget, kan vi dele leterisikoen, samtidig som vi beholder en betydelig eierandel.

WRG tilfører faglig kompetanse til dette utfordrende geologiske området, og vi ser fram til et produktivt samarbeid med dem i Angola, sier Gareth Burns, direktør for strategi og forretningsutvikling i leting i Statoil.

Statoil er operatør for blokk 39 og beholder en 40 prosents eierandel etter nedsalget. De andre lisenshaverne er Sonangol P&P (30 prosent), Total (15) og WRG (15).

WRG har også kjøpt en 15 prosents eierandel fra China Sonangol International Holdings Limited i Statoil-opererte blokk 38. Statoils 55 prosents eierandel forblir uendret. De resterende andelene eies av Sonangol P&P (30 prosent) og WRG (15 prosent).

Avtalene forutsetter godkjennelse fra Sonangol E&P, petroleumsministeren i Angola og lisenspartnerne.

I tillegg til de Statoil-opererte blokkene 38 og 39, er Statoil partner i blokk 22, 25 og 40 i Kwanza-bassenget. Blokkene ble tildelt i desember 2011.

Kilde: Statoil.com