SIEM Offshore dømt

Publisert

Må betale 5 mill. i bot.

Kristiansand tingrett har dømt Siem Offshore Inc til å betale en bot på 5 millioner kroner for manglende skatteopplysninger og regnskap. Selskapets daglig leder er frifunnet for medvirkning.

Retten fant at offshore-bedriften har forsømt å levere selvangivelse og føre regnskap for skattepliktig virksomhet på norsk sokkel i årene 2005 til 2007. Lederen ble imidlertid frifunnet for å ha bidratt til at selskapet ikke leverte selvangivelse.

Selvangivelsene for 2006 og 2007 ble levert høsten 2008 som en følge av at Skatteetaten via en tredjepart fant ut at selskapet drev virksomhet som var skattepliktig til Norge. Selvangivelsen for 2005 ble først levert høsten 2010, skriver Økokrim i en pressemelding.