Statoil vil flytte flere hundre stillinger til Øst-Europa

Publisert

Nå er det blant annet kommunikasjon, HR, IT og finans det går utover.

Statoil jobber fortsatt med planene om å flytte flere hundre arbeidsplasser til et nytt lavkostsenter i Øst-Europa.

2000 stillinger innen administrative tjenester er under lupen, og ifølge Dagens Næringsliv er planene, som først ble omtalt i april i år, kommet et steg nærmere en etablering. Tidligere denne måneden meldte Statoil at de kjøper seg opp mer på britisk og norsk sokkel.

Dommen kommer i første kvartal 2016

I løpet av de siste månedene er det holdt en rekke møter der prosjektet er blitt diskutert og drevet videre fram mot en endelig beslutning, skriver avisen.

– Statoil viderefører arbeidet med å vurdere om det er grunnlag for å etablere et business-senter i et lavkostland utenfor Norge. En avklaring om dette er ventet i løpet av første kvartal 2016, sier informasjonsdirektør i Statoil, Knut Rostad.

  • Se også: Japan bruker kjernekraft for å skru ned strømprisene
  • Nedbemannet omlag 20 prosent på to år

    Det skal være mest aktuelt å etablere seg i et land i Øst-Europa. Statoil har allerede vært gjennom flere runder med kutt, og i løpet av neste år vil selskapet ha nedbemannet med rundt 20 prosent av de ansatte siden 2013.

    Stillingene som nå vurderes flyttet, ligger innenfor områdene kommunikasjon, personal, IT, eiendom, økonomi, finans og innkjøp.