Nepal for ustabilt for Statkraft

Publisert

Statkraft trekker seg ut av stort vannkraftprosjekt.

- Beslutningen er basert på vurdringer av kommersielle, tekniske og reuglatoriske forhold, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther i Statkraft til enerWE.

Statkraft inngikk i 2007 en avtale med nepalesiske myndigheter om å bygge det 650 megawatt store Tamakoshi III-kraftverket, verdt drøyt 13 millioner kroner.

Usikkerhet rundt kraftsalg 

Det nye kraftverket skulle etter planen produsere strøm for eksport til India de første 25 årene, før eierskapet skulle overføres til Nepal. En av årsakene til at Statkraft nå trekker seg ut er usikkerhet rundt mulighetene for å få solgt kraften, både i Nepal og India.

-Det har vært usikkerheter både i forhold til rammeverket og om det har vært nok overføringskapasitet, sier Günther.

Før selskapet konkluderte med å trekke seg ble det foretatt en mulighetsstudie, Sandip Shah, landdirektør for Statkraft i Nepal utdyper til NTB:

– Beslutningen reflekterer de økende byråkratiske hindre for utenlandske investeringer, en skjør politisk situasjon og en geopolitisk situasjon som ikke skaper et klima for slike prosjekter

Kraftselskapet har tidligere bygget et kraftverk med årlig produksjon på 350 GWh i landet.

Et utfordrende land

Günther sier det også var et langt prosjekt å få på plass Khimti-kraftverket i 1995, og betegner Nepal som et utfordrende land a jobbe i.

- Det har jo vært politiske skifter og uroligheter . Så man må vel kunne si at Nepal er et utfordrende land for utenlandske investeringer.

 • Her kan ledige oljeingeniører bli redningen
 • Fortsatt interessert

  Men selv om det har vist seg å være vanskelig, understreker kommunikasjonsrådgiveren at dette ikke er kroken på døra for Statkraft i Nepal.

  - Vi er fortsatt interessert i å gjøre prosjekter, også i Nepal, men de må da vise nødvendig lønnsomhet og stabile rammebetingelser for at vi skal kunne gå videre. Det er ikke sånn at denne beslutningen gjør at vi aldri mer kan gjøre noen prosjekter i Nepal, men dette prosjektet vil vi ikke gå videre med.

  Ingen konsekvenser for de ansatte

  Avslutningen av Tamakoshi-III vil ifølge Günther ikke ha noe å si for Statkrafts folk i Nepal.

  - Det vil ikke ha noen direkte effekt på dem. Datterselskapet vårt i Nepal drifter vårt eksisterende kraftverk sammen med BKK [Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap] og en lokal partner. Det er ingen stor stab, så de vil fortsette med drift, og eventuelt se på nye prosjekter ved siden av, avslutter Günther.