Internasjonalt myndighetsmøte

Published

Landene har felles utfordringer.

31. oktober arrangerer Petroleumstilsynet (Ptil) et internasjonalt myndighetsmøte i forbindelse med topplederkonferansen Arctic Safety.Deltakere på møtet er nasjoner med aktiviteter i nordområdene og Arktis, og land som Russland, Canada, Grønland, Island og Norge har bekreftet deltakelse.Målet med møtet er å styrke myndighetssamarbeidet og diskutere myndighetenes tilnærmingen til sikre operasjoner og regulering i Arktis og nordlige områder. Myndighetsrepresentantene deltar også på topplederkonferansen Arctic Safety 1. november.Ptil har tidligere hatt møter med samtlige av de nevnte myndighetene. Dette er likevel første gang landene møtes samlet.

Samtlige av disse landene har økt petroleumsvirksomheten i Arktis. Vi har bilateral kontakt men ser at det gir gevinst å snakke om dette samlet. Vi vil også diskutere videre samarbeid, sier tilsynsdirektør i Ptil, Finn Carlsen.
Han påpeker at landene har flere felles utfordringer:
Det pågår blant annet mye standardiseringsarbeid og teknologiutvikling i området. Det viktig å dele tanker omkring hvordan myndighetene arbeider med dette, og å diskutere om det finnes områder hvor utviklingen er mangelfull, sier han.Petroleumsvirksomheten er internasjonal, og de samme riggene benyttes på flere sokler. Det å dele erfaringer, blant annet gjennom å diskutere hvilke krav vi stiller til for eksempel vinterisering, er derfor relevant for myndighetene i disse landene.
Kilde: ptil.no