Statoil tildelt lisenser i Mexicos dypvannsrunde

Publisert

Statoil ble i dag tildelt blokk 1 og 3 i Salinabassenget i Mexicos første budrunde for letelisenser i dypvannsområder. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Blokkene strekker seg over et område på omkring 5.650 kvadratkilometer i de stort sett uutforskede dypvannsområdene i Salinabassenget. Statoil blir operatør for blokk 1 og 3, med 33,4 % eierandel, mens de resterende andelene er likt fordelt mellom partnerne BP og Total.

Lisensene ble tildelt i en åpen budrunde. Til sammen 10 dypvannsblokker ble lagt ut for bud, der fire var i Perdido-området, og seks i Salinabassenget. De tildelte blokkene ligger på omkring 900-3.200 meters havdyp. Dette er Mexicos første budrunde for letelisenser på dypt vann.

– At Mexico åpner for utenlandske aktører gir bransjen store muligheter. Vi er derfor fornøyd med å sikre en tidlig posisjon. Tildelingen gir Statoil tilgang til et betydelig areal i et uutforsket område. Blokkene er i all hovedsak uutforsket, med betydelig usikkerhet knyttet til undergrunnen, men med potensial til å åpne en ny letemodell, sier Tore Løseth, Statoils direktør for leting i USA og Mexico.

I vinnerbudene for blokk 1 og 3 bød Statoil og partnerne en ytterligere royalty på 10 % (på mulig framtidige inntekter) og et ytterligere arbeidsprogram tilsvarende 1 brønn per blokk. Hver blokk har også et minimum arbeidsprogram definert av myndighetene som omfatter forskjellig geologiske arbeid, men ingen brønner.

– De tildelte lisensene støtter opp under Statoils letestrategi om tidlig tilgang i stor skala. Dette styrker og utvikler valgmulighetene i Statoils langsiktige internasjonale portefølje ytterligere, sier Løseth.

– Dypvannsbudrunden avslutter Mexicos historiske Runde 1. Vi begynner å se resultatene av Mexicos omfattende energireform. Statoil har et langsiktig perspektiv i Mexico, og vi ser fram til å bidra til å utvikle energisektoren ved å studere de tildelte blokkene, sier Løseth.

Statoil har hatt et representasjonskontor i Mexico City siden 2001.