Statoil aner ikke hva 621 millioner kroner har gått til

Publisert

Avviser at pengene har gått til korrupsjon.

Statoil aner ikke hva 621 millioner kroner som selskapet har betalt for byggingen av et teknologi- og forskningssenter i Angola, har gått til. Men det er ikke grunnlag for å mistenke korrupsjon, hevder selskapet.

Det kommer fram i et brev som olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fredag oversendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kontrollkomiteen fattet interesse for saken tidligere i januar, da det ble kjent at Statoil i 2012 hadde betalt 281 millioner kroner til det statlige angolanske oljeselskapet Sonangol for et forsknings- og teknologisenter som aldri var blitt bygget. Komiteen ba oljeministeren om svar på hva som hadde skjedd og hvilke rutiner Statoil har for å forhindre korrupsjon.

Har betalt 621 millioner

I brevet fra Lien kommer det fram at Statoil har betalt atskillig mer for senteret enn 281 millioner kroner: Som en del av en budprosess i Angola påtok Statoil seg økonomiske forpliktelser på 1,4 milliarder dollar, eller nærmere drøyt 12 milliarder kroner, heter det i brevet. Av dette er 715 millioner kroner øremerket forskningssenteret. Siden 2012 er 621 millioner utbetalt.

Sonangol er ifølge Statoil rettslig forpliktet til å bruke midlene til avtalte formål. Men selv om Sonangol skulle bryte avtalen, er det «ikke nødvendigvis slik at midlene er benyttet i strid med relevant antikorrupsjonslovgivning», skriver Statoil i sin redegjørelse til statsråden, uten å gå nærmere inn på saken.

Ikke fått informasjon

Ifølge Statoil er Sonangol heller ikke forpliktet til å holde Statoil orientert om framdriften i byggingen av senteret.

Likevel har Statoil både formelt og uformelt bedt om innsyn i bruken av midlene. Men så langt er det ikke kommet noe informasjon «av betydning», opplyser selskapet i redegjørelsen.

Der heter det også at Statoil nå gransker om det foreligger forhold som tilsier at pengene har gått til andre formål.

Angola er Statoils største produksjonsland utenom Norge, og er Norges viktigste handelspartner på det afrikanske kontinentet.

Kontroll over oljeinntektene

Forskere har omtalt Angola som et familiestyrt diktatur, der statsleder Jose dos Santos har styrt landet siden 1979.

Ifølge den anerkjente journalisten og aktivisten Rafael Marques de Morais har dos Santos brukt oljeselskapet Sonangol til å skaffe seg kontroll over Angolas oljeinntekter.