Internasjonal interesse for norsk sokkel

Publisert

Internasjonale oppkjøpsfond står klare til å bruke oppimot 20 milliarder kroner på norsk sokkel. Det nye oljeselskapet Pandion er en av dem.

Dagens Næringsliv  skriver at mens tradisjonelle oljeselskaper krymper investeringsbudsjettene, øyner nye aktører muligheter. Såkalte oppkjøpsfond, også kalt private equity- eller PE-fond, står nå bak et titall nye aktører på norsk sokkel.

Pandion er det siste nye initiativet av denne typen, eid av PE-fondet Kerogen. En håndfull norske oljeveteraner kan nå gå i gang med å kjøpe lisensandeler, med mellom 100 og 300 millioner dollar i ryggen.

– Kerogen er et PE-fond som er spesialisert på olje og gass oppstrøms, og som investerte i to oljeselskaper på britisk sokkel i 2015 og 2016. Vi er deres første satsing på norsk sokkel, sier Pandion-sjef Jan Christian Ellefsen.

Ifølge avisen finnes det et titall lignende aktører som posisjonerer seg ved å trekke lodd i det norske oljelotteriet. Samlet kan disse nykomlingene kalle på oppimot 20 milliarder dollar i fondskapital. Dette tallet er basert på et anslag med utgangspunkt i den offisielle informasjonen om kommittert kapital. Det vil si rammen for den egenkapitalen selskapene har stilt til rådighet. I tillegg tar oljeselskapene opp lån.

– Når mange vil selge, er det interessant å være på kjøperen. PE-kapital er på jakt etter gode kjøp. Det er lettere å gjøre gode kjøp når det er mange selgere, sier finansdirektør i Origo, Ørjan Gjerde.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS