Så mye får nettselskapene lov til å tjene i 2021

Fire nettselskaper har en inntektsramme på over én milliard kroner neste år.

Publisert

Nettleien utgjør en betydelig del av strømregningen, og nettselskapenes inntekter har derfor mye å si for hvor stor nettleien blir for strømkundene.

Kraftbransjen er grovt sett delt i tre typer selskaper:

  • Kraftprodusenter
  • Nettselskaper
  • Strømselskaper

Kraftprodusentene produserer strømmen, og i Norge skjer det typisk fra vannkraft og vindkraft. Nettselskapene bygger ut og drifter strømnettet, mens strømselskapene kjøper strømmen på kraftbørsen, for så å selge den til sluttkundene.

Nettselskapene har monopol på sin virksomhet, og det er fordi det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha flere nettselskaper som bygger strømnett til de samme boligene.

Ettersom nettselskapene har monopol, er det NVE som regulerer hvor mye de får lov til å ha i inntekt. Det gjøres for at de ikke skal kunne ta for godt betalt, men også for å sikre at de til enhver tid har økonomisk ryggrad til å ta de nødvendige investeringene og til å gjøre de nødvendige driftsgrepene ved strømbrudd.

Regelverket rundt dette er regulert i «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». Der lyder formålsparagrafen slik:

«Denne forskriften skal legge grunnlag for et effektivt kraftmarked og kontroll av nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.»

Hvert år setter NVE opp avanserte regnestykker i form av kompliserte Excel-ark og utregninger gjort med statistikkspråket R for å regne ut inntektsrammen for hvert enkelt nettselskap, samt totalt. Dette beskrives i forskriftens §11-1:

«Den som er tildelt oppgaven som systemansvarlig for det norske kraftsystemet, reguleres med en samlet inntektsramme som inkluderer både kostnader knyttet til egne nettanlegg og kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret.»

Nå er NVE klare med foreløpige beregninger av inntektsrammene for neste år, og de viser en samlet inntektsramme på 17,5 milliarder kroner. Det er en halv milliard mindre enn det samlede kostnadsgrunnlaget, noe som betyr at det blir justeringer etter hvert.

Som forutsetning legges det til grunn en referanserente på 5,0 prosent, og en referansepris på strømmen på 253,65 kr/MWh. Denne referanseprisen er viktig fordi selv om nettselskapet ikke produserer strøm, så må de forholde seg til blant annet linjetap og andre strømkostnader.

Når enerWE sorterer nettselskapenes inntektsrammer etter størrelse ser vi at det er fire nettselskaper med en inntektsramme på over én milliard kroner, og ytterligere 24 nettselskaper med inntektsramme på over 100 millioner kroner. 11 nettselskaper har inntektsramme på under 10 millioner kroner.

Størst er Elvia i Oslo og omegn med en inntektsramme på 4,0 milliarder kroner, etterfulgt av Bergensregionens nettselskap BKK Nett med en inntektsramme på litt over1,1 milliarder kroner. Der etter følger Skagerak Nett og Agder Energi Nett som begge har en inntektsramme på like under 1,1 milliarder kroner.

Nyfusjonerte Tensio i Trøndelag ville også kunne blande seg inn i teten med en samlet inntektsramme på nesten 1,4 milliarder kroner, men i NVE's oversikt er inntektsrammen fordelt på to selskaper.

Totalt er det ført opp 114 nettselskaper på NVE's liste, og 113 av de har fått oppført inntektsramme. Statnett er holdt utenfor denne oversikten.

Nedenfor er hele oversikten over de største nettselskapene målt etter inntektsramme.

Her kan du lese mer om inntektsrammene for 2021 hos NVE.no.

Nettselskaper

Rangering Nettselskap Inntektsramme
1Sumkr 17 484 573 045
2ELVIA ASkr 4 008 216 878
3BKK NETT ASkr 1 142 336 642
4SKAGERAK NETT ASkr 1 062 094 985
5AGDER ENERGI NETT ASkr 1 050 909 045
6TENSIO TS ASkr 822 146 911
7LYSE ELNETT ASkr 799 997 069
8TENSIO TN ASkr 581 808 914
9TROMS KRAFT NETT ASkr 524 676 349
10HAUGALAND KRAFT NETT ASkr 503 822 453
11GLITRE ENERGI NETT ASkr 473 530 658
12MØRENETT ASkr 408 542 507
13HELGELAND KRAFT NETT ASkr 405 745 038
14NORGESNETT ASkr 327 209 015
15NORDLANDSNETT ASkr 322 619 019
16SFE NETT ASkr 277 205 445
17NEAS ASkr 207 771 851
18LOFOTKRAFT ASkr 199 031 452
19VARANGER KRAFTNETT ASkr 179 357 276
20ISTAD NETT ASkr 159 512 541
21HÅLOGALAND KRAFT NETT ASkr 145 659 793
22SUNNFJORD ENERGI ASkr 136 114 779
23HALLINGDAL KRAFTNETT ASkr 130 736 048
24RINGERIKSKRAFT NETT ASkr 117 671 220
25NETTSELSKAPET ASkr 117 654 345
26GUDBRANDSDAL ENERGI NETT ASkr 109 148 228
27VEST-TELEMARK KRAFTLAG ASkr 104 220 255
28AS EIDEFOSSkr 102 352 819
29ALTA KRAFTLAG SAkr 95 100 418
30VESTERÅLSKRAFT NETT ASkr 93 073 589
31DALANE NETT ASkr 89 417 894
32NORDKRAFT NETT ASkr 88 666 610
33VOSS ENERGI NETT ASkr 83 261 391
34YMBER NETT ASkr 82 212 953
35SOGNEKRAFT ASkr 80 842 177
36VOKKS NETT ASkr 78 577 579
37MIDTKRAFT NETT ASkr 76 582 583
38NORDVEST NETT ASkr 74 497 707
39NORD-SALTEN KRAFT NETT ASkr 73 277 457
40HAMMERFEST ENERGI NETT ASkr 72 124 858
41NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SAkr 68 505 205
42VALDRES ENERGIVERK ASkr 67 301 001
43STANGE ENERGI NETT ASkr 65 567 832
44REPVÅG KRAFTLAG SAkr 57 121 576
45MIDT-TELEMARK ENERGI ASkr 57 088 712
46ODDA ENERGI NETT ASkr 56 128 354
47KRAGERØ ENERGI ASkr 53 917 730
48SVORKA ENERGI ASkr 53 496 047
49EVERKET ASkr 52 336 909
50HERØYA NETT ASkr 50 191 250
51TROLLFJORD NETT ASkr 49 537 732
52HARDANGER ENERGI NETT ASkr 48 648 367
53ØVRE EIKER NETT ASkr 46 354 897
54ISE NETT ASkr 45 868 282
55FINNÅS KRAFTLAG SAkr 44 293 098
56TINN ENERGI ASkr 43 790 650
57JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅkr 42 112 303
58KVAM KRAFTVERK ASkr 41 934 988
59MIP INDUSTRINETT ASkr 41 717 588
60LUOSTEJOK KRAFTLAG SAkr 41 274 475
61KVINNHERAD ENERGI ASkr 40 818 959
62RAUMA ENERGI ASkr 38 645 697
63ANDØY ENERGI NETT ASkr 37 260 497
64KLEPP ENERGI ASkr 35 969 681
65MELØY ENERGI NETT ASkr 35 930 999
66HURUM NETT ASkr 33 101 145
67TENSIO OEV ASkr 33 030 188
68STRYN ENERGI ASkr 32 598 722
69SUNNDAL ENERGI KFkr 31 617 862
70RØROS E-VERK NETT ASkr 31 578 424
71STRANDA ENERGI ASkr 28 484 076
72HØLAND OG SETSKOG ELVERK SAkr 28 349 927
73HEMSEDAL ENERGI ASkr 28 085 040
74NORDKYN KRAFTLAG SAkr 27 885 149
75AUSTEVOLL KRAFTLAG SAkr 27 866 215
76LUSTER ENERGIVERK ASkr 27 415 236
77E-CO ENERGI ASkr 26 843 497
78SØR AURDAL ENERGI ASkr 26 384 140
79RAKKESTAD ENERGI ASkr 24 844 374
80SYKKYLVEN ENERGI ASkr 24 561 780
81FLESBERG ELEKTRISITETSVERK ASkr 24 283 388
82DRANGEDAL EVERK KFkr 24 223 034
83RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SAkr 23 883 939
84ÅRDAL ENERGI NETT ASkr 23 733 488
85FUSA KRAFTLAG SAkr 22 435 671
86Aktieselskabet Saudefaldenekr 20 310 869
87TRØGSTAD ELVERK AS (Inaktiv i brreg)kr 20 118 131
88HYDRO ALUMINIUM ASkr 19 497 212
89NESSET KRAFT ASkr 18 576 632
90LÆRDAL ENERGI ASkr 17 316 349
91SANDØY NETT ASkr 16 421 909
92VANG ENERGIVERK KFkr 16 372 675
93STATKRAFT ENERGI ASkr 16 014 015
94NORE ENERGI ASkr 15 862 655
95AURLAND ENERGIVERK ASkr 15 800 169
96FJELBERG KRAFTLAG SAkr 14 986 392
97SKJÅK ENERGI ASkr 14 940 545
98KRØDSHERAD EVERK KFkr 14 571 865
99YARA NORGE ASkr 14 033 427
100ROLLAG ELEKTRISITETSVERK ASkr 13 703 029
101UVDAL KRAFTFORSYNING SAkr 12 038 736
102NORSKE SKOG SKOGN ASkr 11 606 114
103BINDAL KRAFTLAG SAkr 9 303 125
104SØR-NORGE ALUMINIUM ASkr 6 058 629
105SIRA KVINA KRAFTSELSKAPkr 4 612 509
106GASSCO ASkr 4 592 774
107MODALEN KRAFTLAG SAkr 3 520 675
108LYSE PRODUKSJON ASkr 2 546 495
109KVÆNANGEN KRAFTVERK ASkr 2 484 269
110HYDRO ENERGI ASkr 1 771 443
111TINFOS ASkr 1 731 437
112SVORKA PRODUKSJON ASkr 638 896
113PORSA KRAFTLAG ASkr 397 194
114USTEKVEIKJA KRAFTVERK DAkr 0