Strømmåler. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmåler. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Antall inkassosaker tilknyttet strøm har vokst utover høsten

Selv med årets ekstremt lave strømpriser, er det mange strømkunder som sliter med å betale strømregningen.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken gikk inkassoselskapet Lindorf ut og fortalte at flere hadde problemer med å betale de små regningene, men at det var færre inkassokrav for boliglån og offentlige krav.

En av regningene mange sliter med er strømregningen, og enerWE tok derfor kontakt med Lindorff for å høre mer om hvor omfattende det er.

- Antall inkassosaker tilknyttet strøm har vokst utover høsten. Dette skyldes trolig delvis at enkelte leverandører ikke sendte ubetalte regninger til inkasso i sommer, og delvis at flere husholdninger sliter med å betjene regningen, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorf til enerWE.

Strømselskapene har vært bevisste på at flere kunne komme til å slite med strømregningen, og NVE åpnet også for at nettselskapene kunne sette nettleien midlertidig ned for at problemet skulle holdes mest mulig i sjakk.

Samtidig har årets strømpriser vært eksepsjonelt lave, men det er likevel et stort problem at mange sliter med strømregningen.

I tidligere år har mislighold av strømregningene variert med strømprisen

Morten Trasti

- I tidligere år har mislighold av strømregningene variert med strømprisen. Slik sett kan utviklingen i misligholdet antyde at flere sliter med å betale regningene, sier Trasti.

Vanligvis kan strømregningen grovt sett deles i tre noenlunde like deler der strømmen, nettleien og avgiftene utgjør hver sin tredjedel. Med årets lave strømpriser er det imidlertid nettleien og avgiftene i form av elavgiften og merverdiavgiften som gir det største utslaget.

- Hvor stor belastning strømregningen påfører folk vil variere. Det er imidlertid nærliggende å anta at den er en større belastning for husholdninger med lav inntekt, ettersom strøm trolig utgjør en høyere andel av inntektene i denne gruppen, sier Trasti.