Ingeniørlønningene innen petroleum og engineering steg med 3,4 prosent

Publisert

Meldemsorganisasjonen Tekna har nå lagt frem sin oppdaterte lønnsstatistikk, og den viser oppløftende tall for ingeniørene generelt og petroingeniørene spesielt.

Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer i 2017 har vært moderat, men positiv sammenlignet med foregående år, viser organisasjonens lønnsundersøkelse for 2017.

– Det er positivt at vi nå ser økt lønnsvekst. Våre medlemmer har vist ansvarlighet gjennom hele oljekrisen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg, i en pressemelding.

Tekna representerer 74.000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk- naturvitenskapelige fag. Mange av medlemmene har de siste årene fått merke krisen både gjennom lønnsfrys og nedskjæringer.

Gjennomsnittslønnen innen petroleum og engineering økte i 2017 med 3,4 prosent, mens den i fjor gikk opp med 2,1 prosent. Veksten for denne gruppen er dermed høyere enn i privat sektor totalt, som hadde en vekst på 1,9 prosent.

Tekna-presidenten tror de vanskeligste årene i petroleumskrisen nå er lagt bak oss.

- Vi ser at det igjen er økende aktivitet i sektoren.  Vi registrerer også at et økende antall av de unge i lønnsundersøkelsen er fra petroleum og engineering. I 2016 var 4 prosent av de nyutdannete fra denne sektoren, i år er dette tallet hele 12 prosent. Dette indikerer at det igjen rekrutteres flere unge til sektoren. Dette er positivt, fordi Norge ikke har råd til å miste flere kull med flinke petroleumsteknologer, som skal ta sektoren inn i en moderne og bærekraftig tid. sier Randeberg.

Randeberg påpeker at det, på tross av positive indikatorer, fortsatt er mang langtidsledige i sektoren som sliter med å komme seg tilbake i jobb.

-  De langtidsledige er i stor grad folk med lang og viktig erfaring, som mistet jobben under oljekrisen. Det er viktig at selskapene ikke glemmer denne gruppen når de igjen rekrutterer til bransjen, sier Randeberg.

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2017 på 518.848 kroner for medlemmer i privat sektor.  I kommunesektoren var den på 506.430 kroner, mens startlønnen i staten lå på 446.900 kroner.

- De nyutdannete får i stor grad akseptabel startlønn, og slik skal det være. Norge trenger teknologisk og realfaglig kompetanse, og det skal være attraktivt å velge slike fagretninger. Våre unge er avgjørende for å løse viktige utfordringer i samfunnet innen blant annet klima, samferdsel, IKT, helse og energi, sier Randeberg.