Ingeniørene ingen vil ha

Publisert

Kommentar av Siv Undseth Arvesen, Daglig leder i Invitio Inspire

EN KOMPETANSEGRUPPE SOM HAR GÅTT UT PÅ DATO?

Har vi som nasjon råd til det?

Nå har rekrutteringen av ingeniører startet igjen, i mange selskaper. Men ser i stor grad etterspørsel etter unge og nyutdannede!

Hva med seniorene, som måtte gå når oljekrisen var et faktum. Mange fortviler, fordi det ikke lenger er rom for dem i herberget.

Men de sitter på en kompetanse, som vi fortsatt har bruk for, enten det er ingeniørkunst på havet, olje eller til lands.

Hvem skal ta imot de unge og nyutdannede, om erfaringsgrunnlaget og overføringsmulighetene ikke lenger er tilstede?

Noen nevnte for meg at dette var et økonomisk spørsmål - ja ha! Kortsiktig eller langsiktig?

Det tar tid å bygge broer, men å rive dem går fort!

Se ledige stillinger på Facebook