Ingen vekst i verdens CO2-utslipp

Publisert

Tre år er gått uten vekst i verdens CO2-utslipp. – Dette kan være vendepunktet vi har håpet på, sier britisk professor.

En ny studie tyder på at de siste årenes utflatning fortsetter også i 2016. CO2-utslippene fra fossile brensler og industri ligger an til å vokse med 0,2 prosent – noe som knapt er vekst i det hele tatt.

– Dette er gode nyheter, fastslår forsker Glen Peters ved CICERO senter for klimaforskning i Oslo.

Samtidig som utslippsveksten har stoppet opp, har verdensøkonomien fortsatt å vokse. Tidligere har CO2-utslippene sluttet å øke bare i perioder med økonomisk krise eller tilbakegang.

Nedgang i Kina og USA

Kina kan ta mye av æren for at de globale utslippene har flatet ut. Mens Kinas utslipp tidligere økte jevnt og trutt, har de sunket de siste par årene. Forklaringen er mindre bruk av kullkraft i verdens største utslippsnasjon.

Også i USA, verdens nest største utslippsnasjon, har utslippene gått ned. Nedgangen ligger an til å bli på 1,7 prosent i år.

I India er situasjonen motsatt. Kraftig økonomisk vekst fører til at CO2-utslippene der fortsatt stiger. Men ikke nok til å veie opp for nedgangen i Kina og USA.

– Dette tredje året nesten uten vekst i utslippene er enestående i en tid med sterk økonomisk vekst, seier forskningsleder Corinne Le Quere ved University of East Anglia.

Le Quere har ledet beregningene av utslippene i forskningsprosjektet Global Carbon Project, hvor også Peters deltar. Rapporten med anslagene for utslippene i 2016 ble offentliggjort på FNs klimamøte i Marrakech i Marokko mandag.

Økonomiske problemer

Selv om vi har lagt bak oss tre år uten utslippsvekst, mener Peters det er for tidlig å slå fast at toppen er nådd.

Mye usikkerhet preger de kinesiske utslippstallene, og det er uklart hvorfor Kina bruker mindre kullkraft enn før. Én mulig forklaring er at landet satser hardt på fornybar energi og prøver å legge om økonomien for å bli mindre avhengig av industri.

Men nedgangen kan også skyldes at Kina sliter med økonomiske problemer. Lavere vekst i industrien kan ha senket behovet for strøm fra landets kullkraftverk.

Trumps klimatrusler

Om nedgangen i de globale utslippene vil fortsette, er også uklart. USAs neste president Donald Trump har i valgkampen lovet å «kansellere» Parisavtalen og oppheve klimatiltak innført av president Barack Obama. Mange klimaforskere frykter at Trump vil få USAs utslipp til å stige igjen.

Og skal vi nå målet om å unngå mer enn 2 graders global oppvarming, holder det ikke at CO2-utslippene slutter å stige. Da må de snart begynne å synke.

Professor David Ray ved universitetet i Edinburgh, som ikke selv har deltatt i utslippsberegningene, er likevel optimistisk. Han peker på hvor viktig det er å unngå at utslippene vokser i takt med økonomien.

– Dette kan være vendepunktet vi har håpet på, sier Ray. (©NTB)