Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Ingen andre land har tapt like store markedsandeler enn Norge

- Vi trenger bedre virkemidler for kommersialisering, internasjonal skalering og finansiering.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken vært norsk næringsliv samlet på Eksportkonferansen, og enerWE tok en prat med Ivar Slengesol, Direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt. Han er bekymret for utviklingen.

- Dersom en ser på markedsutviklingen i eksportvolum, så har norsk eksport tapt 50 % av sine markedsandeler de siste 20 årene. I denne perioden har ingen andre land tapt større markedsandeler.

Med dette som bakteppe, mener Ivar Slengesol at det er helt nødvendig å lykkes med omstilling.

- Det har jo blitt et buzzword, men vi må få til omstilling i mye større grad enn vi har klart så langt. I løpet av 2020-tallet vil oljeproduksjonen falle. Den står for mer enn 50 % av norsk eksport, og den har hatt denne andelen de 10-20 årene. Vi må få flere bein å stå på.

Ivar Slengesol understreker at dette er en kompleks problemstilling, men at vi trenger tydelige, ambisiøse og tallfestede strategier for næringsutvikling og eksport.

- De strategiene vi har er litt for lite konkrete. Vi trenger bedre virkemidler for kommersialisering, internasjonal skalering og finansiering.