SSB: Utflating i industriproduksjon

Publisert

Etter fem kvartaler med fall i industriproduksjonen flater det endelig ut i industriproduksjonen, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Konjunkturbarometeret til SSB for 2. kvartal 2016 viser en utflating i samlet industriproduksjon sammenlignet med 1. kvartal 2016.

Produsenter av innsatsvarer og konsumvarer opplever økning i produksjonen, men det er fremdeles produksjonsnedgang hos produsenter av investeringsvarer.

Brorparten av industrilederne har fortsatt noe negative forventninger til tredje kvartal, for det syvende kvartalet på rad.

Det er rapporteres imidlertid om at det i andre kvartal er noe færre bedriftsledere som er negative til utsiktene for neste kvartal enn det som var tilfellet i foregående kvartal.

Olje- og gass

Den lave aktiviteten hos leverandører til olje-og gassektoren fortsetter i andre kvartal, det rammer spesielt tre næringer:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og –installasjon