Strøm utgjorde 57 prosent av industriens energibruk

Det totale energiforbruket holder seg jevnt på 80,7 TWh.

Publisert
Det totale energiforbruket i industrien holder seg relativt jevnt fra år til år.
Det totale energiforbruket i industrien holder seg relativt jevnt fra år til år.

I forrige uke la SSB frem statistikken for det årlige energiforbruket i industrien. Dette er en sammensatt og til tider komplisert statistikk, men den viser noen interessante nøkkelltall om både energiforbruket og energikostnadene som norsk industri må forholde seg til.

Det totale energiforbruket for norsk industri- og bergverksdrift målt i GWh endte på 80.660 TWh i 2019. Det er så og si likt som i 2018, og litt mer enn de foregående årene.

Av denne energibruken står elektrisk kraft for 57 prosent mens kull står for 10,9 og gass for 8,2 prosent.

 • Strøm: 57,0%
 • Kull: 10,9%
 • Gass: 8,2%
 • Petroleumsprodukter: 3,5%
 • Damp og Fjernvarme: 1,9%
 • Ved og bidobrensel: 0,9%
 • Egentilvirket energi: 17,5%

SSB har også regnet ut gjennomsnittlige energipriser for de forskjellige energiformene som industrien bruker. På overordnet nivå ligger snittprisene på dette nivået:

 • Strøm: 37,4 øre/kWh
 • Kull: 27,3 øre/kWh
 • Gass: 32,4 øre/kWh
 • Petroleumsprodukter: 64,9 øre/kWh
 • Damp og fjernvarme: 35,5 øre/kWh
 • Ved og biobrensel: 21,6 øre/kWh

Se tabellen nedenfor for en mer detaljert oppdeling av gjennomsnittlige kostnader for energiformene:

Energikostnader

Energi Kostnad Enhet
Elektrisk kraft37,4øre/kWh
Petroleumsprodukter (ekskl. til transport)64,9øre/kWh
Parafin88,9øre/kWh
Lette fyringsoljer75,6øre/kWh
Tungdestillater39,8øre/kWh
Tunge fyringsoljer41,3øre/kWh
Spillolje22,5øre/kWh
Anleggsdiesel (avgiftsfri) diesel80,5øre/kWh
Gass32,4øre/kWh
Flytende propan og butan39,7øre/kWh
Flytende naturgass (LNG)37øre/kWh
Naturgass (i gassform)26,1øre/kWh
Brenngass2,7øre/kWh
Kullprodukter27,3øre/kWh
Steinkull, briketter (brukt brensel)11,6øre/kWh
Koks og halvkoks av kull (brukt brensel)49,3øre/kWh
Steinkull, briketter (brukt reduksjonsmiddel)21,7øre/kWh
Koks og halvkoks av kul (brukt reduksjonsmiddel)l39,4øre/kWh
Petrolkoks (brukt brensel og reduksjonsmiddel)26,4øre/kWh
Trekull (brukt brensel og reduksjonsmiddel)35,6øre/kWh
Damp og fjernvarme35,5øre/kWh
Damp29,4øre/kWh
Fjernvarme56,2øre/kWh
Ved, treavfall og annet biobrensel21,6øre/kWh
Ved og treavfall17,3øre/kWh
Annet biobrensel62øre/kWh
Pellets26,5øre/kWh
Petroleumsprodukter til transport102,2øre/kWh
Bensin150øre/kWh
Autodiesel (avgiftspliktig)120,1øre/kWh
Marine gassoljer51,8øre/kWh
Powered by Labrador CMS