Stord  20180308.Gassfeltet Aasta Hansteen planlegges utbygd med en SPAR-plattform, som den første på norsk sokkel. Spar-plattformen blir i disse dager ferdigstilt i Digernessundet ved Stord,  og ble døpt Aasta Hansteen-plattformen i dag på kvinnedagen.  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Stord 20180308.Gassfeltet Aasta Hansteen planlegges utbygd med en SPAR-plattform, som den første på norsk sokkel. Spar-plattformen blir i disse dager ferdigstilt i Digernessundet ved Stord, og ble døpt Aasta Hansteen-plattformen i dag på kvinnedagen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Produksjonsfall i industrien på tross av økt aktivitet hos petroleumsleverandørene

Publisert

Norsk industriproduksjon falt med 1,1 prosent fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018, viser sesongjusterte tall

Nedgangen kan særlig knyttes til lavere produksjon i næringsmiddelindustrien og innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

På den andre siden bidro bygging av skip og oljeplattformer til å dempe det samlede fallet i industriproduksjonen. Næringen opplevde en klar vekst på 6,4 prosent på grunn av høy aktivitet innen både skips- og plattformbygging. Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde en samlet vekst på 1 prosent i første kvartal 2018 sammenlignet med det kvartalet før.

Innenfor utvinningstjenester var det en nedgang på 1,1 prosent i første kvartal i år sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Bergverksdrift hadde markert vekst på 6,7 prosent i den samme perioden, mens produksjonen innenfor norsk kraftforsyning gikk opp 2 prosent.

(©NTB)