Produksjonen i industrien falt noe i desember

Samtidig viser tallene at industrien har hentet inn mye av koronafallet.

Publisert

Norsk industriproduksjon gikk ned 0,2 prosent fra november til desember i fjor. Samtidig viser tallene at industrien har hentet inn mye av koronafallet.

Det kommer fram i de sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Samlet endte nedgangen i 2020 på 3 prosent.

– Det var særlig de arbeidsintensive næringene hvor det er utstrakt bruk av innleid arbeidskraft fra utlandet som bidro til den kraftige produksjonsnedgangen vi så i de første månedene med smitteverntiltak, sier SSB-rådgiver Marte Claussen.

Disse næringene har hatt en god produksjonsvekst i andre halvdel av året selv om aktiviteten fremdeles ligger på et lavere nivå enn ved inngangen til 2020.

Fra november til desember var det næringene maskinreparasjon og -installasjon og metallvareindustri som bidro mest til nedgangen. Der var det produksjonsfall på henholdsvis 5,3 og 4,6 prosent.

I den andre enden hadde næringsmiddelindustrien en solid vekst i produksjonen i desember, med en økning på 3,5 prosent. Fisk- og kjøttproduksjonen bidro mest til denne veksten.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS