Prosess21: - Kraftoverskudd en forutsetning for klimanøytral industri

– Norsk prosessindustri kan doble sin eksport innen 2030, samtidig som utslippene av klimagasser mer enn halveres.

Publisert

I dag overleverte Prosess21 sin rapport til regjeringen representert ved næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Der etterlyser de en forpliktende avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og myndighetene om grønn industrivekst og klimagassreduksjon.

– Norsk prosessindustri kan doble sin eksport innen 2030, samtidig som utslippene av klimagasser mer enn halveres. Arbeidet med Prosess 21 har resultert i mer enn 100 tiltak og anbefalinger hvor vi har trukket frem seks hovedgrep. Ett av disse er at vi foreslår en avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og politiske myndigheter om å bygge grønn industri, sier Håvard Moe, leder av styringsgruppen for Prosess 21 og teknologidirektør i Elkem.

– Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Industrien spiller en nøkkelrolle som motor for innovasjon og ny teknologi. Skal vi skape grønn vekst og omstille Norge til en grønn økonomi er vi avhengig av at alle spiller på lag. Her er industrien viktig å ha med, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Norge skal oppfylle Parisavtalen. Da må vi kutte utslipp på bred front, også i industrien. Prosess21 er et utmerket initiativ som peker på mange mulige grep for å utvikle ny teknologi og fremme grønn vekst. Regjeringen vil kutte utslippene, ikke utviklingen, og da må vi jobbe på lag med næringslivet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

I forlengelsen av anbefalingen om en avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og politiske myndigheter, er en av rapportens politiske anbefalinger økt koordinering mellom departementer inn mot EUs nye giv. Rapporten understreker at myndighetene må arbeide aktivt for å ivareta norske interesser innen industri, miljø og klima, særlig på områder hvor vi skiller oss ut.

– Med European Green Deal har EU økt satsingen på grønn industri med tydelige miljø- og klimakrav. Norsk prosessindustri vil i stor grad påvirkes av strategiene EU har lagt innen blant annet sirkulær økonomi, batterisatsning, bærekraftig bruk av kjemikalier og kritiske råmaterialer. Det er viktig at vi setter agendaen innen de områdene som har strategisk betydning for norsk industri, sier Moe.

I pressemeldingen fra Prosess21 påpekes det at kraftoverskudd en forutsetning for klimanøytral industri.

Etter hvert som stadig mer av samfunnet elektrifiseres understreker Prosess 21s ekspertrapport for kraft at konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår for fornybar kraft er en forutsetning for omstillingen og for å bygge klimanøytral industri frem mot 2050.

– Vi trenger en felles satsning mellom kraftprodusenter og grønn industri. Med utgangspunkt i dagens kraftsystem kan vi videreutvikle Europas mest bærekraftige kraftsystem til en varig konkurransefordel for Norge. Et fortsatt kraftoverskudd i Norge er avgjørende for å beholde og bygge konkurransedyktig grønn industri da morgendagens lavutslippsløsninger er mer kraftintensive, samtidig som vi må øke volumet for å sikre konkurransekraften. I dette bildet må vi rigge kraftsystemet for vekst og holde systemkostnadene nede, understreker Moe.

Her kan du laste ned og lese rapporten.