Svak industri-vekst siste tre måneder

Publisert

Fra april til mai i år falt industriproduksjonen med 0,3 prosent, men i de tre siste månedene sett under ett har det vært en svak økning, viser tall fra SSB. Det var et vendepunkt i norsk industriproduksjon i september 2016, og siden da har det vært en viss økning i aktiviteten, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bygging av skip og oljeplattformer opp 2,4 prosent

Fra mars til mai var det en svak økning i industriproduksjon, den gikk opp 0,4 prosent sammenlignet med tremånedersperioden før, viser de sesongjusterte tallene. Bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til den totale veksten med en økning på 2,8 prosent. Stor aktivitet hos enkelte store produsenter drev fram denne veksten. I tillegg var det moderat vekst i maskinreparasjon og -installasjon.

De oljerelaterte næringene dempet veksten, for leverandørene til oljeindustrien hadde et fall på 0,9 prosent.

Omsetningen i industrien gikk opp med 0,2 prosent i perioden mars-mai sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser SSBs sesongjusterte tall. Stor vekst i metallindustrien var den viktigste grunnen til oppgangen. I eurosonen økte industriproduksjonen med 1,7 prosent i den samme perioden, viser beregninger fra EUs statistikkontor Eurostat.

Powered by Labrador CMS