Fortsatt nedgang i norsk industriproduksjon - oljebransjen største årsak.

Publisert

1,9 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Produksjonen i norsk industri gikk ned 1,9 prosent i perioden mellom august-oktober i år, sammenlignet med tremånedersperioden før.

Indeksen er nå på sitt laveste nivå siden desember 2012, viser nye sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Lavere produksjon i olje- og gassrelatert industri forklarer mye av nedgangen. Fra september til oktober i år var nedgangen 2,3 prosent.

  • Eni foreløpig stevnet for ulovlig arbeidskraft på Goliat
  • Innenfor bygging av skip og oljeplattformer har næringen falt med nesten 30 prosent siden toppen i august 2014. Innenfor maskinindustrien har det vært et fall på rundt 13 prosent siden næringstoppen i desember 2014, i tillegg til nedgang i maskin og- installasjonsnæringen. Den reduserte investeringsaktiviteten i olje- og gassektoren har også ført til nedgang i bruken av innleid arbeidskraft.

    Trelast- og trevareindustrien har på sin side hatt en økt produksjon i denne perioden.

Powered by Labrador CMS