– Det betyr at det blir ikke noe av NorthConnect

Industri Energi jubler over at NorthConnect-kabelen ikke blir vedtatt nå.

Publisert Sist oppdatert

I går ble det kjent at olje- og energidepartementet ikke tar en beslutning om NorthConnect nå, og de viser til at det er for mye usikkerhet.

– Dette er verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sa olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding fra departementet.

I fagforbundet Industri Energi feirer de uansett denne beslutningen som en seier, og de tror det er dødsstøtet for NorthConnect. På fagforbundets hjemmeside er forbundsleder Frode Alfheim klar på hva han mener at regjeringens beslutning i praksis betyr.

– Det betyr at det blir ikke noe av NorthConnect, rett og slett fordi et stort flertall på Stortinget er imot denne kabelen, sier Alfheim.

Debatten om NorthConnect har til tider vært hard, og det er sterke meninger om hvorvidt det en god idé eller ikke å bygge kabelen.

– Vi er svært glade for at regjeringen tatt denne beslutningen. Det bekrefter at det ikke blir gitt konsesjon til flere kabler, før vi har høstet erfaring med de kablene som allerede er under bygging, sier Alfheim.

NVE konkludert i sin analyse med at NorthConnect er samfunnsøkonomisk lønnsom, men at den vil kunne påvirke strømprisene med ca 1-3 øre/kWh.

Det er en viktig grunn til at Industri Energi har engasjert seg så voldsomt i kampen mot NorthConnect. De er bekymret for hva denne prisøkningen på strømmen betyr for den kraftkrevende industrien, men er også bekymret for at det kan utløse økt utbygging av strømnettet internt i Norge. Det kan i såfall utløse høyere tariff på nettleien.

Tilhengerne av NorthConnect viser til at kabelen åpenbart er samfunnsøkonomisk, og at den også vil bidra til 2 millioner tonn lavere klimautslipp i Storbritannia. De mener også at Norge vil nyte godt av at Scotland med denne kabelen vil sende billig overskuddsstrøm fra vindkraften der når det blåser så mye at prisene presses kraftig ned.

Samtidig påpeker de også at uten NorthConnect, så er det danskene som vil kunne tjene på å selge billig strøm til Storbritannia, en strøm som de i såfall kan kjøpe billig fra Norge.

Innen den norske kraftbransjen har aktørene stort sett vært entusiastisk for. Det gjelder spesielt kraftprodusentene.

Unntaket er Statnett. De eier de andre utenlandskablene, og de mener den ikke er nødvendig. Samtidig kan det trolig forklares med at NorthConnect også vil redusere inntektene på de andre mellomlandsforbindelsene, og ved at Statnett som ansvarlig for balansering av strømnettet får en mer krevende oppgave hvis kabelen bygges.