rigg himmel plattform
rigg himmel plattform

Avviser at en "pluggekampanje" vil øke aktivitet og sikre kompetanse

Publisert

Norsk olje og gass mener at det ikke finnes noe uutnyttet potensial å hente.

Norsk olje og gass publiserte mandag et notat vedrørende plugging av brønner, og konkluderer blant annet med at det ikke er potensiale for å starte brønnplugging utover de 50-60 aktuelle brønnene på norsk sokkel i dag.

Dette er ikke løsningen

Norsk olje og gass støtter seg blant annet på en fersk bacheloroppgave fra Universitetet i Stavanger når de skriver at det ikke finnes noe uutnyttet potensiale i brønnplugging, og at dette derfor ikke vil være en løsning for å sikre kompetanse i næringen.

Majoriteten av dagens brønner er i produksjon. Brønnene som i dag er midlertidig plugget skal ikke plugges permanent, da det er sjanse for at det er mer ressurser å hente ut.

 • Les også: Varsler politisk markering: Norge trenger oljeindustrien!
 • Potensielt sett store ringvirkninger!

  I forrige uke uttalte Frode Alfheim, nestleder i arbeidstakerorganisasjonen IndustriEnergi, til enerWE at bare en liten økning i antall plugginger neste år hadde kunnet skape store ringvirkninger for flere enn bare rigg-arbeidere.

  – La oss si at vi hadde greid å øke antallet brønner som skulle plugges med ti i 2016, og hver av disse krever 1,5 måned arbeid, da har du flere måneder med arbeid for en rigg med ringvirkninger for de som jobber på rigg, på land, oljeservice og forsyningsbaser. Det er ikke et så rent lite motkonjunkturtiltak og samtidig er det noen brønner som uansett skal plugges. Jeg mener det er et aldri så lite kinderegg hvis vi greier å få til det.

  • Les også: Sterkt uenige om nytteverdien av å plugge brønner
  • Avviser "pluggekampanje"

   I notatet heter det at det allerede er en operatørplan på de fleste brønnene, og at det derfor ikke er grunnlag for å sette i gang en større "pluggekampanje" på nåværende tidspunkt. Norsk olje og gass konkluderer med følgende punkter:

   • De fleste brønner på norsk sokkel plugges fortløpende når det ikke lenger er behov for å ha dem tilgjengelige for produksjon.
   • De aller fleste brønnene som i dag ikke er plugget eller forlatt er del av pågående produksjonsplaner.
   • Operatørenes planer for plugging de neste to årene omfatter om lag 50-60 brønner. Disse pluggekampanjene har skaffet seg riggkapasitet og personell til å utføre oppdragene.
   • Det er ikke potensiale i å igangsette pluggekampanjer ut over dette for å øke aktivitetsnivået i næringen.
   • Les hele notatet her