Frode Alfheim i Industri Energi.
Frode Alfheim i Industri Energi.

- Går ikke an å la arbeidsfolk og velferdsstaten betale for kampen mot klimaendringene

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi reagerer på NHOs veikart.

Publisert

I dag la NHO frem sitt «politiske veikart». I denne presenterer NHO ti ambisjoner for hvor Norge bør være i 2030. Og tar blant annet til orde for kutt i utslippene av klimagasser, digitalisering, styrking av utenrikshandelen, mer innovasjon, satsing på kompetanse og økt sysselsetting.

- Alt vi gjør framover, må være bærekraftig. Staten kommer til å ha færre penger å rutte med de kommende åra. Da må vi sikre bærekraftige jobber, fordi det sikrer skatteinntekter som igjen sikrer velferd, har NHO-sjef Ole Erik Almlid uttalt til Børsen.

Nå reagerer forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Han mener det går ikke an å la arbeidsfolk og velferdsstaten ta hele regningen for kampen mot klimaendringene. Alfheim mener vi må gjøre det beste i den norske tradisjonen.

- Vi må gjøre jobben sammen. Det neste tiåret skal vi både berge verden og berge Norge. Vi kan ikke gå mot et tiår med økte klimagassutslipp og skyhøy ledighet. Det vil rokke ved grunnvollene til den velferdsstaten vi har bygd opp gjennom mange tiår, sier Alfheim i en pressemelding.

Vi kan ikke gå mot et tiår med økte klimagassutslipp og skyhøy ledighet. Det vil rokke ved grunnvollene til den velferdsstaten vi har bygd opp gjennom mange tiår.

Frode Alfheim

Han sier videre at han er glad at NHO legger så stor vekt på karbonfangst- og lagring som en av klimaløsningene som må på plass.

- Vi må utnytte muligheten til å styrke norsk miljøvennlig landindustri. Vi produserer verdens mest miljøvennlige aluminium. Da må vi også ha gode rammevilkår som gjør at den kraftforedlende industrien får gode rammevilkår i det tiåret som kommer, sier Alfheim.