Dette er helt utilgivelig. Og ulovlig.

Publisert

Kommentar fra Leif Sande, Forbundsleder i Industri Energi

SAFE har i årets oppgjør inngått en atale med arbeidsgiverne der lønnsutviklingen for oljeserviceansatte settes tilbake. For å skjule sin nedrige dåd går Reidun Ravndal til angrep på oss i sist SAFE medlemsblad.

Reidun Ravndal, organisasjonssekretær i SAFE sier at vi ikke har klart å minske forskjellen mellom oljeservice og operatør i alle årene vi har holdt på. Det er helt feil.

Da oljeserviceavlen ble etablert var det for å høyne nivået i hele bransjen og demme opp for sosial dumping i forbindelse med etableringen av det indre marked. På det tidspunktet (1992) var der ingen krav til disponibelplaner, man kunne ha 52 uker disponible og 0 uker garantert fri – det eneste var 1/3 regelen. I den grad det var tariffavtaler som regulerte det, var det lokale avtaler som varierte sterkt i innhold. Lønnsnivået var svært ulikt, Mudloggerne f.eks lå på et lavmål. Det gjorde også mange andre.

I løpet av disse årene har vi kommet så langt at ingen kan ha dårligere planer enn 5 uker disponible og 4 uker fri. I 2002 fikk vi alle inn på samme matrise som operatør, boring og forpleining og samme topplønn skulle nås via årlige opprykk. Det viktigste med oljeserviceavtalen er likevel at den gir oss muligheter til å løfte i flokk. I 1992 da avtalen ble etablert hadde begge forbundene 3-4 bedrifter på avtalen. Safe har i dag 5 bedrifter på sin parallellavtale, vi har over 60. Fordi vi har laget en avtale der vi har løftet i flokk og fått med alle. Vi har ikke bare prioritert de best stilte bedriftene. Ser med gru på hva som hadde skjedd hadde vi skulle fulgt SAFE filosofien som frem til 2014 gikk ut på at alle avtaler skulle etableres bedrift for bedrift. Vi har laget en bransjeavtale og et inspektorat, og vi har klart å hindre sosial dumping på grunn av dette.

Selvsagt er det mange ting som ikke er på plass. Vi sliter med å få flerbruksfartøyene med fullt ut. Men dette kommer. Vi sliter med å holde tritt med lønnsutvikling i operatør, boring og forpleining. I hovedoppgjørene har vi stort sett klart å ta innpå, for så å tape i mellomoppgjørene uten streikerett. Vi er stadig utsatt for angrep å arbeidstidsordningene. Men vi har klart å komme oss gradvis videre.

Derfor er det så «forbanna» å se at SAFE i sitt første bransjeoppgjør med streikerett for denne gruppen, klarer å lage en avtale der forskjellene øker. Og om ikke dette skulle være nok sier de seg også enige i å starte en diskusjon med tanke på økt fleksibilitet. Jeg skulle gjerne sett at v i hadde fått mer til på kortere tid, men ikke å klare dette er noe helt annet enn å sette hele prosessen i revers. Det er helt utilgivelig. Og ulovlig. Derfor er saken brakt inn for Arbeidsretten den 1. september.

Powered by Labrador CMS