Regjeringen hindrer 135 milliarder i potensielle skatteinntekter

Publisert

Minst 22 eksisterende oljeprosjekter kan utvides, med til sammen 460 milliarder i inntekter.

Norsk olje og gass mener regjeringen ikke utnytter mulighetene som finnes til å opprettholde aktiviteten i norsk oljeindustri med de virkemidlene de har tilgjengelig.

- Det finnes minimum 22 eksisterende prosjekter på norsk sokkel som kan øke sin utvinningsgrad. For at oljeselskapene skal kunne utnytte dette må regjeringen legge til rette for at det kan skje. Det har de ikke gjort, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, til enerWE.

Han forklarer at disse totalt sett kunne ha gitt 460 milliarder kroner i inntekter, og generert staten 135 milliarder kroner i skatteinntekter.

Knuser forventningene

Regjeringens egne tall viser at å utvide et eksisterende prosjekt med kun én liten prosent, vil kunne gi 260 milliarder kroner. Schjøtt-Pedersen sier at de har vært, og vil være, i tett dialog med myndighetene om problemstillingen.

- Når aktiviteten allerede er lavere enn den kunne ha vært, forventer vi at regjeringen legger til rette for å bedre situasjonen. Ved å utvide prosjekter kan man sysselsette flere tusen personer, så akkurat denne avgjørelsen var i strid med det vi kunne forvente, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener dette budsjettet viser hvor viktig oljenæringen er.

- Hver femte krone som staten får inn kommer fra petroleumsvirksomhet. På den måten er vi en garantist for velferdssamfunnet, avslutter Schjøtt-Pedersen.

Norge mister kompetent arbeidskraft

Nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er også skuffet over regjeringens spake bidrag til å opprettholde aktiviteten.

-  Vi mener at regjeringen burde ha gjort en langt større innsats for å sikre at vi ikke mister arbeidskraft, som vi av erfaring vet at vi har behov for når aktiviteten går opp igjen, sier Alfheim til enerWE.

- Vi mener at en endring i permitteringsreglene er nødvendig, samt tiltak å reinvestere på allerede eksisterende felt. Her har ikke regjeringen fulgt opp, sier Alfeim.

Oljefondet skaper dårligere konkurransekraft

Alfheim er bekymret for alt for stor bruk av oljefondet.

- Det er en fare for at kronekursen presses opp dersom regjeringen velger å bruke for mye oljepenger. Vi mister konkurransefordeler i eksportmarkedet som vi har nytt godt av med lav kronekurs, avslutter nestlederen.

Powered by Labrador CMS