Bilder fra riggen Safe Boreas ved kai i Mekjarvik utenfor Stavanger
Bilder fra riggen Safe Boreas ved kai i Mekjarvik utenfor Stavanger

Skyhøye oljeinvesteringer

Publisert

Ny oppjustering for 2015.

De verste dommedagsprofetier er gjort til skamme. Det vil fortsatt investeres mye på norsk sokkel. Vi går fra 214 milliarder kroner 2014 til et anslag på 193 mrd i 2015, sier fagsjef økonomi i Norsk olje og gass, Bjørn Harald Martinsen til enerWE.

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 3. kvartal 2015 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel på 193 milliarder kroner. Anslaget for 2016 er nå på 181,2 milliarder kroner, skriver Norsk olje og gass.

Ny oppjustering for 2015

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 3. kvartal til 193,0 milliarder kroner for inneværende år. Det er en økning på 2,9 milliarder kroner sammenliknet med anslaget fra foregående kvartal.

Oppjusteringen kommer hovedsakelig innenfor letevirksomheten. Økningen må ses i sammenheng med at noen letebrønner som tidligere er blitt planlagt boret i 2016 er blitt framskyndet til i år. Investeringene i 2014 var på 214 milliarder kroner.

Tellingen gir ingen informasjon om hvorfor noen brønner er fremskyndet fra 2016 til 2015, forteller Martinsen til enerWE.

Les også: Industrien roper ulv ulv

Utsikter til fortsatt høye investeringer i 2016

Investeringsanslaget for 2016 anslås i tellingen for 3. kvartal til 181,2 milliarder kroner. Dette er en nedjustering på 3,7 milliarder kroner sammenliknet med foregående kvartal.

Dette er ikke fasit-tall, men anslag fra selskapene til investeringstellingen. Hvis oljeprisen blir liggende på vel 40 USD, vil det trolig kunne komme nedjusteringer i kommende tellinger, sier Martinsen.

Der er særlig anslagene for investeringer innen felt i drift og rørtransport som reduseres sammenliknet med tilsvarende tall for 2015. Tallene for feltutbygging, leting samt nedstengning og fjerning viser samtidig oppgang.

SSBs investeringstelling bekrefter at investeringene vil holde seg på et høyt nivå fremover. Investeringene i 2015 anslås nå høyere enn tidligere anslått. Det betyr også at nedgangen fra 2014 til 2015 er lavere enn antatt. Prognosene viser at av 10 kroner investert i 2014, blir 9 kroner også investert i 2015 og 8,5 kroner i 2016. Dette bekrefter at investeringsnivået i 2015 og 2016 vil være det tredje og fjerde høyeste nivå gjennom hele norsk olje- og gasshistorie, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS