Oslo  20180516.Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).PortrettFoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Oslo 20180516.Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).PortrettFoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Indonesiske trusler forsinker palmeoljeforbud

Publisert

Indonesias trusler om straffetiltak dersom Norge forbyr palmeolje i offentlige innkjøp, skaper problemer for klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Stortinget ba i juni i fjor regjeringen legge fram et forbud mot palmeolje i offentlige innkjøp. Det vil blant annet omfatte kollektivtrafikk og ferjer. Men oppfølgingen av vedtaket har latt vente på seg, til tross for at opposisjonen på Stortinget gjentatte ganger har bedt om fortgang i saken.

I april ble det kjent at Indonesias regjering har varslet at et forbud ville få konsekvenser for import av norsk sjømat.

– Det er en av vurderingene som må legges til grunn for en beslutning, sier Elvestuen til NTB og bekrefter dermed langt på vei mistanken til SVs Lars Haltbrekken.

– Jeg tror de er redd for reaksjoner fra Indonesia, sa han til NTB nylig.

– Ikke tatt noen beslutning

SV har gjentatte ganger etterlyst regjeringens oppfølging av palmeoljetiltakene Stortinget har vedtatt, samt konklusjonene i en jurdisk vurdering regjeringen har bestilt om hvorvidt et palmeoljeforbud vil være i strid med internasjonale handelsregler.

– Vi har dette til behandling og har ikke tatt noen beslutning, sier Elvestuen.

Han lover at han vil komme tilbake til Stortinget «om ikke lenge».

Nylig slo jurister fast at et palmeoljeforbud ikke ville bryte med reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) eller EØS i en rapport bestilt av Regnskogfondet, ZERO og Stiftelsen Miljømerking Norge.

Ødelegger regnskog

46 prosent av biodrivstoffet som omsettes i Norge, er basert på palmeolje, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

Biodrivstoff er en viktig del av omleggingen til mer klimavennlig transport, men miljøorganisasjonene advarer sterkt mot å bruke palmeolje. Produksjonen bidrar til massive ødeleggelser av regnskog og bidrar på den måten til økte klimautslipp.

Indonesia har en omfattende produksjon av råstoffet. Da tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) besøkte Jakarta i april, truet handelsminister Enggartiasto Lukita med å stoppe import av fisk fra Norge dersom Norge innfører palmeoljeforbudet. Sandberg bekreftet opplysningene fra Jakarta Post overfor Dagbladet.

  • Palmeolje er et billig og lett tilgjengelig alternativ for drivstoffprodusenter som skal oppfylle omsetningskravet for biodrivstoff.
  • Stortinget har vedtatt at en økende andel av alt drivstoff som brukes i kjøretøy på norske veier, skal være biodrivstoff. I 2020 skal andelen være 20 prosent. 8 prosent av dette skal være avansert biodrivstoff, utvunnet av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. Regjeringen har som mål at andelen biodrivstoff i veitransporten skal være 40 prosent innen 2030.
  • Palmeoljeproduksjon er en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i Indonesia og Malaysia. Det fører til klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold og at mennesker mister tilgang på land og naturressursene de lever av, ifølge Regnskogfondet.
  • (©NTB)