Dette landet tørster etter olje

Publisert

Kjøper alt det får!

India trenger stadig mer olje og er helt avhengig av import. Nå utnytter landet den lave oljeprisen og fyller opp gigantiske lagre.

Indisk økonomi vokser rekordraskt, og både industrien og landets nærmere 1,3 milliarder mennesker tørster etter petroleumsprodukter.

Landet produserer svært lite olje selv og er derfor helt avhengige av import. 73 prosent av behovet ble i 2010 dekket av import, men denne andelen vil stige til hele 92 prosent i løpet av de neste 20 årene, viser en prognose fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Sårbare

USA og Kina har store strategiske oljereserver, noe India hittil ikke har hatt. Inderne er derfor svært sårbare for prissvingninger og eventuell svikt i leveransene, noe de akter å gjøre noe med.

Inspirert av den lave oljeprisen bygger India nå gigantiske anlegg for lagring av olje.

Et statlig indisk selskap er i ferd med å bygge tre underjordiske lagre som skal romme rundt 38 millioner fat olje, noe som tilsvarer rundt tolv dagers forbruk i India.

Gigantiske lagre

Det første strategiske oljelageret ligger i Visakhapatnam og er alt fylt opp, mens de to andre ligger i Mangalore og Padur og skal fylles opp i løpet av våren, melderCNN.

Myndighetene planlegger også flere andre gigantiske anlegg som skal romme til sammen 90 millioner fat, noe som tilsvarer ytterligere 28 dagers forbruk.

Norge produserer til sammenligning drøyt 1,6 millioner fat om dagen, mens OPEC-landene produserer drøyt 32 millioner fat om dagen.

Kjøper alt det får

OPEC-landene Saudi-Arabia, Irak, Venezuela og De forente arabiske emirater står i dag for 86 prosent av Indias oljeimport og har fått beskjed om at landet kjøper alt det får.

Det er godt nytt for oljekartellet, som sliter med overproduksjon og som ikke vil stenge kranene for å sikre høyere priser.