Outsourcer sentrale tjenester

Solstad Offshore tildeler kontrakt til Evry. Solstad Offshore har valgt å outsource sentrale driftstjenester til EVRY. Gjennom dette får selskapet en fleksibel og forutsigbar leveranse som støtter opp under behovet for tilgjengelige og kostnadseffektive tjenester. Solstad Offshore er i sterk vekst, og robuste og effektive IT-løsninger er kritisk for å sikre god og stabil drift. … Continued

Solstad Offshore tildeler kontrakt til Evry.

Solstad Offshore har valgt å outsource sentrale driftstjenester til EVRY. Gjennom dette får selskapet en fleksibel og forutsigbar leveranse som støtter opp under behovet for tilgjengelige og kostnadseffektive tjenester.

Solstad Offshore er i sterk vekst, og robuste og effektive IT-løsninger er kritisk for å sikre god og stabil drift. Selskapet ønsker å fokusere på sin kjernevirksomhet, og har derfor besluttet å outsource deler av IT-driften til EVRY for en periode på 5 år. EVRY får ansvar for at sentrale løsninger og infrastruktur er tilgjengelig til enhver tid.

Viktig regional avtale

Avtalen med Solstad er viktig for EVRY og vår regionale satsing i Rogaland. IT-driftstjenester er stadig mer virksomhetskritiske og vi skal levere god og trygg IT-drift, samtidig som EVRY med sin kompetanse skal bidra til videreføring av Solstads strategi, sier Morten Sæther, SVP Morten Sæther i EVRY Regional Operations.

Blant tjenestene EVRY skal levere er globale kontortjenester og nettverk mot Solstad Offshores avdelingskontorer i UK, Rio, Manila, Singapore og Perth.

Solstad Offshores virksomhet er rettet mot offshore og petroleumsindustrien. Mesteparten av flåten av fartøy er utstyrt for å gjennomføre prosjekter som overgår tradisjonell forsyning og ankerhåndtering. I tillegg til sterk internasjonal vekst, har selskapet fokusert på å tilby Construction Service Vessels (CSV) og utstyr for bruk i forbindelse med offshoreinstallasjoner, inkludert installering, overvåking og vedlikehold av undersjøiske systemer. Samtidig har selskapet utvidet og modernisert sin tonnasje av Anchor Handling Vessels (AHTS), spesielt for bruk på dypt vann.

Grønn og sikker drift

Solstad Offshore har valgt å outsource deler av IT-driften til EVRY og vil gjennom dette få en fleksibel og forutsigbar leveranse som støtter opp under vårt behov for tilgjengelige og kostnadseffektive tjenester. Dette baserer vi på EVRYs kjennskap til rederibransjen og lokal tilstedeværelse, kombinert med Norges største sentrale leveransekraft innen IT-tjenester. Det er viktig for oss at også IT støtter opp rundt Solstads «Green Operation» program, og vi er stolte over å legge drift av IT-systemer til EVRY. Vi mener vi har valgt en fremtidsrettet, grønn og sikker IT driftsløsning, sier Torbjørn Sandhåland, ICT Manager i Solstad Offshore.

Avtalen omfatter outsourcing av all sentral basis IT-drift for Solstad. EVRY skal i forbindelse med avtalen gjennomføre et migreringsprosjekt. Avtalen med Solstad løper i fem år og en verdi på 12,5 millioner.