Implementering av SharePoint koster

Opplæring – en kritisk suksessfaktor. Et IT-system som SharePoint eksisterer kun for å støtte en eller flere arbeidsprosesser. Dersom prosessene er godt etablert og systemet blir tilpasset dem, har man gode sjanser for å lykkes. Det er fort gjort å gjøre store investeringer i systemer, men glemme i farten at det er prosessforbedringen og optimal bruk som … Continued

Opplæring – en kritisk suksessfaktor.

Et IT-system som SharePoint eksisterer kun for å støtte en eller flere arbeidsprosesser. Dersom prosessene er godt etablert og systemet blir tilpasset dem, har man gode sjanser for å lykkes.

Det er fort gjort å gjøre store investeringer i systemer, men glemme i farten at det er prosessforbedringen og optimal bruk som eventuelt gir avkastning, forteller Nils Ivar Skaalerud i Junglemap. Uavhengig av hva dere har anskaffet SharePoint til, burde opplæringen være rett rundt hjørnet. Opplæring er som oftest en helt kritisk suksessfaktor.

Junglemap tilbyr NanoLearning-program i SharePoint 2010 og 2013. Programmene består av 20 moduler. Her kan kundene plukke og tilpasse etter behov.

NanoLearning gir ikke bare en grundig gjennomgang av de viktigste funksjonene, men er også et virkemiddel for å koble system og prosess, og dermed skape forståelse for hensikten med systemet, motivere til riktig bruk og til å fase ut gamle arbeidsformer i en styrt prosess hvor man unngår å skape «information og change overload».

Avhengig av tid, budsjett og kunnskap, kan vi gjøre tilpassingene for eller sammen med dere. Vi prøver å kartlegge behovet i olje- og energibransjen, så ta gjerne kontakt dersom din bedrift ønsker mer informasjon omkring NanoLearning.