Bilde av Make

Ikke kun oppsigelser på Vestlandet

Vokser og danner allianse. Det er etablert en ny og spennende allianse som har høy kompetanse innenfor kommunikasjon og sikkerhet – fra fiberdesign til komplekse sikkerhetsanalyser. Alliansen har fått navnet Make, og vårt marked er bedrifter som trenger dybdekompetanse innen engineering og drift av kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Make er per i dag en allianse mellom … Continued

Vokser og danner allianse.

Det er etablert en ny og spennende allianse som har høy kompetanse innenfor kommunikasjon og sikkerhet – fra fiberdesign til komplekse sikkerhetsanalyser. Alliansen har fått navnet Make, og vårt marked er bedrifter som trenger dybdekompetanse innen engineering og drift av kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger. Make er per i dag en allianse mellom F5 IT og WestNet.

F5 IT har fokus på kundespesifikke IP-nett og sikkerhetsløsninger og består av dyktige Cisco konsulenter med de høyeste akkrediteringer/sertifiseringer. Videre er sikker mobilitet og såkalte” Managed Services” sentrale tjenester.

WestNet har mange års erfaring med engineering og drift av komplekse infrastruktur- og telekommunikasjonsløsninger både offshore og onshore. Lokalisert sentralt på Forus har WestNet også et 24/7/365 drifts- og operasjonssenter som overvåker og holder beredskap for kritiske kommunikasjonsløsninger.

Gjennom Make vil markedet kunne få levert tjenester, studier, prosjekter og komplette driftskonsepter som dekker alt fra den fysiske infrastrukturen til komplekse kommunikasjonsnett og sikkerhetsløsninger. Det nye partnerskapet omfatter ca 60 medarbeidere med dybdekompetanse innenfor hele verdikjeden for tele- og datakommunikasjon. Make vil kunne påta seg komplekse prosjekter og avtaler gjennom sin størrelse og faglige bredde.

Vi ser på denne alliansen av komplementær kompetanse som en unik mulighet for både mellomstore og store bedrifter til å få dekket behov i hele verdikjeden innen tele- og datakommunikasjon – en lokal allianse bestående av lokale aktører, sier Trond Furenes, daglig leder F5 IT og Steinar Th Omdahl, daglig leder WestNet.