Global Statoil-avtale til Atea

Publisert

Verdi: 150 millioner de tre første årene.

Atea AS inngår avtale med Statoil om leveranse av nettverksutstyr og support til Statoil globalt. Avtalen har en varighet på 3 år med opsjon på ytterligere to år. Estimert årlig verdi på kontrakten er NOK 50 millioner, skriver selskapet i en pressemelding.

Avtalen omfatter leveranser av nettverksutstyr, både hardware og software, samt vedlikehold og support.

Statoil benytter avanserte nettverksløsninger og representerer et av verdens største samhandlingsnettverk. Det er denne løsningen som nå skal utvides og videreutvikles i samarbeid med Atea på alle Statoils lokasjoner i mer enn 30 land globalt.

Ved tildelingen av denne kontrakten har Ateas strategiske satsing på kommunikasjons- og samhandlingsløsninger gjennom de siste årene vist seg å være riktig. Ateas globale leveranseevne har vært en forutsetning for tildelingen av denne kontrakten.

Statoil er en global aktør, og vi er stolte av at de utvider samarbeidet med Atea som partner også på dette området. Vi har en solid organisasjon med høy kompetanse og vi skal gjøre alt vi kan for at Statoil blir fornøyd, sier Dag Fodstad, adm. dir. i Atea AS.