IKM kjøper Oiltools

Publisert

Ambisjoner om videre vekst.

Oiltools ble etablert i 2000, og har levert løsninger for Slopbehandling og håndtering av borekaks til flere store boreoperasjoner i Barentshavet, Nordsjøen, UK, Grønland, Mexico og Falklandsøyene. Oiltools og IKM Testing utfyller hverandre og kan nå tilby komplette løsninger som inkluderer pumping av kaks fra havbunnen med MRR system og pumping, rensing og waste management topside. IKM Testing satser stort på videre vekst innen slop og kakshåndtering offshore. Gjennom Oiltools, nye investeringer i kompetanse og nytt utstyr samt samarbeid har IKM ambisjoner om videre vekst innen topside håndtering av slop og kaks. IKM kan vi enten tilby kakshåndtering som en tilleggstjeneste til vår MRR teknologi, eller som en egen tjeneste til operatør/boreselskap.

Vi har stor tro på at selskapene sammen vil bli en attraktiv partner for operatør-/ og riggselskap og at vår samlede kompetanse og erfaring vil gi videre vekst hos eksisterende og nye kunder og markeder, sier Lauritz Flaten, fra IKM Testing.

Selskapet vil endre navn til IKM Oiltools og være et datterselskap av IKM Testing.

Kilde: IKM.no