Ikke bare jubel for Equinors milliardkontrakter

Publisert

Forrige mandag kom nyheten om at Equinor signerte servicekontrakter verdt 30 milliarder kroner for integrerte bore- og brønntjenester med Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger.

Kontraktene omfatter så å si alle Equinor-opererte felt på norsk sokkel, og har i utgangspunktet en varighet på fire år, opplyser selskapet, som nylig byttet navn fra Statoil. I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år.

– Kontraktene er de største vi har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice. Den integrerte leveransemodellen vi har valgt vil styrke samhandlingen mellom serviceleverandør, riggleverandør og operatør, og sette oss i stand til å bore flere brønner. Det gir i neste omgang økt utvinning og sikrer langsiktig aktivitet, sa Pål Eitrheim, direktør for Anskaffelser.

De nye kontraktene vil sysselsette om lag 2000 personer, fordelt på 17 faste plattformer og åtte mobile rigger.

Tillitsvalgte og representanter for BakerHuges GE, Halliburton og Schlumberger reagerer negativt

- Selv om en selvfølgelig er glad for de store kontraktene og arbeidet de representerer ble de samtidig fundamentert på en ny måte å tenke operasjon på som kan potensielt bety store omstillinger for våre medlemmer, skriver organisasjonen Lederne på sine nettsider.

Sigve Medhaug er rådgiver i Lederne.

- Det som er nytt er at Equinor nå slår sammen stillinger, og plasserer de på landsenteret, forteller han til enerWE. Det er kun det mest «hands on» arbeidet som skal tas offshore av en generalist (tool specialist) fremfor flere spesialister ute, som retningsborer, mwd osv.

Lederne reagerer på at endringene skjer samtidig som det er et stort fokus fra myndighetene for å ivareta et eksisterende partssamarbeid og det regelverksregimet som vi opererer med i dag.

- En grunnstein i regelverket er topartssamarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som skal ivaretas av bedriften og de lokale tillitsvalgte, skriver Lederne.

De tillitsvalgteBakerGE, Halliburton og Schlumberger opplever ikke at de nye løsningene først og fremst blir utarbeidet i lag, og de hadde behov få å gi ut følgende resolusjon:

Lederne og våre tillitsvalgte hos BakerGE, Halliburton og Schlumberger som representerer sine grupper offshore mener at det er viktig at de tillitsvalgte blir i en større grad involvert i et hvert arbeid som kan ha effekt på deres sikkerhet og arbeidssituasjon. Gruppene i BakerGE, Halliburton og Schlumberger er positive til dialog med sine arbeidsgivere angående alle fremskritt og mulig endringer som både ivaretar sikkerhet og bedrer effektivitet og lønnsomhet, men mener topartssamarbeidet er avgjørende for å sikre at en i felleskap finner frem til de beste løsningene. En god dialog som også sikrer forutsigbarhet for lønns og arbeidsforhold ved nye driftsformer må på plass.

Ledernes tillitsvalgte mener prosessen med å flytte kompetansen fra offshore til onshore stillinger så langt har i alt for stor grad båret preg av å være orientering, fremfor medvirkning. Her må vi som arbeidstakernes representanter få komme på banen for å sikre felles og omforente gode løsninger i forbindelse med de nye driftsformene.

Morten Eek er pressetalsmann i Equinor.

- Det nye kontraktsformatet legger til rette for en mer effektiv utnyttelse av teknologi og personell, der en ønsket effekt er at flere oppgaver kan løses fra land, noe som også bidrar til økt sikkerhet, forteller han til enerWE.

Han forteller at Equinor har involvert verneapparatet i forhandlingene med leverandørene for å sikre at konsekvenser blir belyst og tatt hensyn til før de beslutter bemanning og arbeidsprosesser i henhold til de nye kontraktene.

- Der det vurderes som hensiktsmessig med overflytting av oppgaver fra hav til land, vil det foregå kontrollert og over noe tid. Nødvendig infrastruktur må på plass, og vi vil sikre at vi gjør oss erfaringer og lærer av disse før det implementeres bredt, forteller han.

Powered by Labrador CMS