Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

IEA anslår dobling av antall hustak med solpanel

Tror på 100 millioner hustak med solpanel innen 2024.

I sin nyeste utgave av rapporten Renewables 2019 anslår IEA at solpanel på takene vil ta av de neste fem årene. I en pressemelding skriver IEA at verdens fornybare elektrisitetsproduksjon vil vokse med 50 prosent fra 2019 til 2024, og at denne veksten tilsvarer 1.200 GW. Det tilsvarer dagens totale kapasitet i USA.

Det internasjonale energibyrået anslår at solpanel vil stå for hele 60 prosent av denne veksten, og at det vil bidra til at fornybare energikilder går fra en andel på 26 prosent i dag til en andel på 30 prosent i 2024.

- Fornybart er allerede verdens nest største kilde til elektrisitet, men utrullingen må akselereres hvis vi skal nå langsiktige klima-, luftkvalitet- og energitilgangsmål, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Rapporten fremhever tre utfordringer som må overkommes:

  • Politisk og regulatorisk usikkerhet
  • Store investeringsrisikoer
  • Systemintegrerning av vindkraft og solenergi

Av det totale solpanelmarkedet, står distribuerte solanlegg for nesten halvparten.

IEA tror at antall tak med solpanel vil dobles til 100 millioner hustak innen 2024.

- Etterhvert som kostnadene fortsetter å falle får vi et økt insentiv til å trappe opp installasjon av solpanel, sier Birol.

IEA påpeker at kostnaden knyttet til å produsere strøm fra distribuerte solpanel allerede ligger under strømprisen i de fleste land. Deres prognoser tilsier også at kostnadene vil falle med ytterligere 15 til 35 prosent innen 2024.

Samtidig advarer IEA om at de regulatoriske myndighetene må ta grep for å sikre at denne veksten er bærekraftig for kraftsystemet.

- Potensialet i distribuerte solpanel er formidabelt, men utviklingen må administreres for å balansere de forskjellige interessene til solpaneleierne, andre forbrukere og kraft- og nettselskapene, sier Birol.

Det er for eksempel en utfordrende problemstilling knyttet til fordelingen av nettleien mellom de som har solpanel og de som ikke har det. Kostnadene knyttet til strømnettet er direkte knyttet opp mot kapasiteten, mens dagens nettleie er mer knyttet opp mot hvor mye strøm man bruker. Dette gjør at eierne av solpanel kommer billigere ut av nettleien selv om også de er avhengig av den samme kapasiteten i strømnettet når solen ikke skinner.

Powered by Labrador CMS