IEA-sjef Dr. Faith Birol på Equinor's høstkonferanse.
IEA-sjef Dr. Faith Birol på Equinor's høstkonferanse.

- Sol blir den nye kongen av verdens strømmarkeder

IEA tror sol og vind kan dekke 80 prosent av det globale strømmarkedet.

Publisert

I dag la det internasjonale energibyrået, IEA, frem årets utgave av rapporten World Energy Outlook.

I rapporten påpeker IEA at det neste tiåret blir avgjørende, og de utforsker fire scenarioer for fremtiden:

  • The Stated Policies Scenario (STEPS)
  • The Delayed Recovery Scenario (DRS)
  • In the Sustainable Development Scenario (SDS)
  • The new Net Zero Emissions by 2050 case (NZE2050)

Uansett hvilket scenario som kommer nærmest virkeligheten, så er IEA overbevist om at fornybar energi vil ta stjernerollen. I Stated Policies Scenario anslår IEA at fornybar energi vil stå for 80 prosent av strømproduksjonen allerede innen i løpet av det kommende tiåret.

- Sol blir den nye kongen av verdens strømmarkeder, sier Birol.

Så må det påpekes at 80 prosent fornybar energi er et veldig ambisiøst mål på verdensbasis, men at Norge allerede ligger tett opptil 100 prosent takket være vannkraft, og etter hvert også vindkraft.

IEA tror forøvrig at det er mulig å gjøre det enda bedre, sett fra et klima og fornybart ståsted. Det forutsetter imidlertid at det legges ordentlig til rette for fornybare energikilder som sol og vind.

- Hvis myndighetene og investorene trapper opp sin fornybar energisatsing i tråd med vårt Sustainable Development Scenario kan veksten innen sol og vind bli enda mer spektakulær, sier Birol.

Strømmarkedet er stort, men det er ikke hele energimarkedet. Og selv om fornybar energi forventes å dominere strømmarkedet etter hvert, er det fortsatt et stykke igjen før hele energimarkedet er dekket. IEA tror imidlertid at det er mulig at vi snart ser etterspørselstoppen for olje.

- Æraen med global vekst i etterspørselen etter olje vil ta slutt i løpet av det neste tiåret, men uten et stort skifte i myndighetenes politikk er det ingen tegn på rask tilbakegang, sier Birol.

Når det gjelder utslippene av klimagasser, er IEA nøye med å påpeke at årets utslippskutt ikke er nok, og at det ikke nytter å satse på lav økonomisk vekst som en løsning på klimakrisen.

- Selv med rekordfall i globale utslipp i år, er verden langt unna å gjøre nok for få utslippene kraftig ned. Lav økonomisk vekst er ikke en lavutslippsstrategi, sier Birol.

Powered by Labrador CMS