Nordsjøen  20181009.Dagens bilde fra NTB scanpixPassasjerer reflekterer i vinduet på et helikopter på vei til Johan Sverdrup feltet før den offisielle åpningen av strømforsyningen til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Nordsjøen 20181009.Dagens bilde fra NTB scanpixPassasjerer reflekterer i vinduet på et helikopter på vei til Johan Sverdrup feltet før den offisielle åpningen av strømforsyningen til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

IEA senker anslag for oljeetterspørselen

Publisert

Høye oljepriser, handelskonflikter og svekkede økonomiske utsikter har fått Det internasjonale energibyrået (IEA) til å anslå lavere oljeetterspørsel.

IEA opplyste fredag at anslagene for den globale oljeetterspørselen både i år og neste år senkes.

Veksten i etterspørselen justeres ned med 110.000 fat per dag for begge årene. Veksten i 2019 antas å bli på 1,4 millioner fat olje per dag.

Etterspørselen ligger for tiden rundt 98 millioner fat per dag på verdensbasis.

– Energi er igjen blitt dyrt, og olje, gass og kull omsettes på de høyeste prisnivåene på flere år. Dette utgjør en trussel mot økonomisk vekst, særlig i framvoksende økonomier, heter det i en uttalelse fra IEA.

Byrået begrunner endringene i anslagene med svakere økonomiske utsikter, handelsbekymringer, høyere oljepriser og reviderte økonomiske tall fra Kina.

FNs klimapanel konkluderte i en rapport tidligere denne uken at forbruket av fossil energi må falle nærmest som en stein hvis vi skal unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming. IEA venter tvert imot at forbruket av olje vil øke til tross for at anslagene for veksten de neste årene justeres noe ned.

(©NTB)