Statsbudsjettet forventer lavere oljepris enn ny IEA-rapport

Ny IEA-rapport jekket ned forventet oljepris fra 71 til 57 dollar fatet i 2025. Det er fortsatt høyere enn statsbudsjettets forventing.

Publisert

Statens inntekter er i veldig stor grad avhengig av prisen på olje og gass. Samtidig går ikke inntektene fra petroleumsutvinningen på norsk sokkel direkte inn på statsbudsjettet. Pengene går inn til oljefondet, og så henter staten ut penger for å få statsbudsjettet i balanse.

Det er likevel knyttet stor spenning til hvordan oljeprisen utvikler seg fremover, da det vil gi store utslag for hvor mye staten kan finansiere av velferdstjenester i årene fremover. Årets prisfall på olje har derfor store konsekvenser for statens oljeinntekter.

Forventningene til fremtidig oljepris har også mye å si for politikken som føres. Hvis oljeprisen forventes å bli lavere enn tidligere anslått, kan det påvirke hvor mye politikerne ønsker å legge tilrette for videre lete- og utvinningsaktivitet. Her er det da også store uenigheter om veien videre blant politikerne på Stortinget.

I et skriftlig stortingsspørsmål har Lars Haltbrekken fra SV stilt finansminister Jan Tore Sanner et spørsmål om hva slags forventninger som ligger til grunn for fremtidig oljepris i statsbudsjettet for neste år. Det gjør han med utgangspunkt i at den nyeste World Energy Outlook-rapporten fra IEA anslår at oljeprisen i 2025 vil ligge på omtrent 57 dollar fatet. Det er en kraftig nedgang fra tidligere anslag om en forventet oljepris på 71 dollar fatet.

- Hvilke anslag for framtidig oljepris la Finansdepartementet til grunn da departementet kom med forslag til oljeskattepakke i vår, og ville forslaget sett annerledes ut om man hadde lagt de nye prisanslagene fra IEA til grunn?

Finansminister Jan Tore Sanner svarer veldig byråkratisk, og svarer ikke direkte på spørsmålet om IEA-rapporten ville påvirket forventningene til oljeprisen. Han viser til at oljeprisen ble satt i tråd med prisene i terminmarkedet, altså markedets forventede fremtidige priser.

- I Revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det vist til at oljeprisen var rundt 30 dollar per fat, og at prisene i terminmarkedet tilsa at oljeprisen ville ta seg opp, til et nivå nær 50 dollar per fat i 2025, skriver Sanner.

Det betyr at statsbudsjettet legger til grunn en lavere forventning til fremtidig oljepris i 2025 enn det World Energy Outlook 2020 legger til grunn i sitt oppdaterte anslag.