Lave oljepriser fram til 2017

Publisert

Innrømmer at det er svært vanskelig å vurdere utviklingen av oljemarkedet.

Oljeprisene vil fortsatt holde seg lave fram til neste år, ifølge prognosene fra Det internasjonale energibyrået (IEA)

– Situasjonen på dagens oljemarked åpner ikke for noen rask prisøkning i den nærmeste framtiden, med mindre det skjer en større geopolitisk hendelse, sier IEA en ny prognose for de neste fem årene.

Først i 2017 vil det skje en balansering mellom etterspørsel og tilbud. Samtidig bygges det opp store lagre som vil virke prisdempende fordi tilgangen til ny olje er lett tilgjengelig om prisene stiger.

Byrået innrømmer at det er svært vanskelig å vurdere utviklingen av oljemarkedet. For et år siden slo IEA fast i sine prognoser at det ville bli slutt på oljeoverskuddet mot slutten av 2015, noe som ikke stemmer med det vi ser i dag.