IEA nedjusterer oljeprognosene

Forventer 300.000 fat mindre per dag i 2021.

Publisert

Nye nedstengninger bremser gjeninnhentingen i oljemarkedet, ifølge Det internasjonale energibyrået. Men koronavaksinene kan øke veksttakten i andre halvår.

I en ny rapport tirsdag nedjusterer Det internasjonale energibyrået (IEA) sine prognoser for oljeetterspørselen i 2021.

Etterspørselen antas å bli på 96,6 millioner fat per dag i året som helhet. Dette er 0,3 millioner lavere enn tidligere anslått. I første kvartal er nedjusteringen i forhold til tidligere anslag noe større.

I koronaåret 2020 falt den globale oljeetterspørselen med 8,8 millioner fat per dag, noe som var historisk.

Også prognosene for 2021 preges av utviklingen i pandemien. Ny smitteoppblomstring bremser etterspørselsveksten, før IEA antar at omfattende vaksinering vil styrke den.

En forutsetning for prognosene er at de oljeproduserende landene omtalt som Opec+ vil fortsette å begrense sin produksjon.

(©NTB)