- Norsk gass forblir attraktivt og havvind blir stadig viktigere

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er godt fornøyd med fremtidsutsiktene i den siste IEA-rapporten.

Publisert

Tirsdag kom det internasjonale energibyrået, IEA, med sin siste utgave av World Energy Outlook.

Der var det mye fokus på hvordan koronakrisen påvirker verdens arbeid med å nå klimamålene, samt IEA's forventning om at solenergi vil vokse kraftig og bli «kongen av strømmarkedene».

Samtidig var rapporten også tydelig på at etterspørselen etter olje og gass vil holde seg i mange år fremover, selv om det også ligger en forventning om utflating og nedgang etterhvert.

World Energy Outlook 2020 ble uansett godt mottatt i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

- Rapporten tegner et bilde der veksten i oljeetterspørselen ebber ut på 2030-tallet, men med et fortsatt behov for olje. Norsk gass forblir attraktivt og havvind blir stadig viktigere. Det kan bety høy aktivitet og mange arbeidsplasser også i fremtiden, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Hun peker på at etterspørselen etter olje og gass er forventet å forbli god, men med en utflating på 2030-tallet.

Det mener hun er gode nyheter for norsk sokkel, for havvindsatsingen forventes å få fart rundt den tid. Dermed er det potensiale for gode tider for norsk sokkel også i fremtiden.

EU har tidligere anslått at det vil være et behov for opptil 450 GW havvind installert i 2050 for å nå klimamålene, opp fra i overkant av 20 GW i dag. Vurderinger fra WindEurope sier at 30 GW må komme fra norsk sokkel for å nå dette målet.

- I det optimistiske Sustainable Development Scenario antar IEA at offshore havvind vil være den største enkeltkilden til elektrisitet i Europa i 2050. Da kreves det enorme utbygginger. Vi må sørge for at mest mulig av dette blir gjort på norsk sokkel, med vår teknologi og arbeidskraft, sier Hauglie.

Rapporten peker på at oljeinvesteringene har falt kraftig etter Covid-19, og understreker at amerikansk skiferolje i fremtiden ikke vil kunne dempe fremtidige etterspørselssjokk slik det til nå har gjort. IEA uttrykker derfor bekymring for om konvensjonell oljeproduksjon kan dekke etterspørselen om etterspørselen igjen øker. IEA understreker viktigheten av nye investeringer.

- Uten nye utbygginger vil norsk produksjon falle langt raskere enn forbruket, sier Hauglie.

Powered by Labrador CMS