Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Det finnes ingen enkel løsning for å endre de globale energisystemene

IEA World Energy Outlook 2019 peker ut hva som må til for å nå klimamålene.

Publisert Sist oppdatert

International Energy Agency (IEA) publiserer i dag sin nyeste utgave av World Energy Outlook. I en pressemelding beskriver IEA dette som deres flaggskiprapport.

I rapporten påpeker IEA at dagens energiverden preges av et gap mellom utslippene og tiltakene som er iverksatt, samt et gap mellom løfte om energi til alle og manglende elektrisitetstilgang for hele 850 millioner mennesker rundt om i verden.

- Det som er krystallklart i årets utgave av World Energy Outlook er at det ikke finnes en enkeltløsning for å transformere globale energisystemer. Mange teknologier og drivstoffsystemer har en rolle å spille på tvers av alle sektorene i økonomien, sier Birol.

IEA-rapporten har tatt for seg flere scenarioer, og hvordan de vil påvirke utslippene.

Slik ser IEA for seg utviklingen av CO2-utslipp i sine tre scenarioer.
Slik ser IEA for seg utviklingen av CO2-utslipp i sine tre scenarioer.

Current Policies Scenario

I "current policies"-scenarioet tar de for seg utviklingen hvis alle landene fortsetter som nå. I såfall vil energietterspørselen øke med 1,3 prosent hvert år frem til 2040, noe som vil gi et fortsatt økende utslipp av klimagasser.

Stated Policy Scenario

I "stated policies"-scenarioet inkluderer modellene dagens politisk vedtatt intensjoner. Det beskriver et scenario der flere hundre millioner fortsatt lever uten strøm i 2040, og hvor dødsfall relatert til forurensning og utslipp ligger på dagens nivå. I dette scenariet vil verden fortsatt slite med store effekter av klimaendringene.

Energietterspørselen vil øke med 1 prosent i året frem til 2040, og lavkarbonsløsninger står for mer enn halvparten. Solenergi vil lede an med mer enn halvparten av denne veksten, mens gass står for omtrent en tredjedel.

Oljeetterspørselen flater ut på 2030-tallet, og bruken av kull går ned.

Noen enkeltland vil nå langt med sine nullutslippsambisjoner, men det er ikke nok. CO2-utslippene vokser ikke like raskt som før, men når likevel ikke toppen før i 2040.

Sustainable Development Scenario

I "sustainable development"-scenariet har IEA satt opp det de mener må gjøres annerledes for å oppnå klimamålene og også andre energimål. I dette scenariet klarer verden å holde igjen klimagassutslippene nok til at verden holder oppvarmingen under 2 grader, og jobber for å kutte ned mot 1,5 grader.

Elektrisitet blir større enn olje innen 2040, og det er vindkraft og solenergi som står for nesten hele økningen i kraftproduksjon.

Energieffektivisering står for mesteparten av bidraget til klimakutt i dette scenarioet. I dag går imidlertid denne utviklingen saktere med en effektiviseringsrate på 1,2 prosent i 2018. Det er omtrent halvparten av snittet siden 2010, og godt under de 3 prosentene som energieffektiviseringen må bidra med hvert år for at klimamålene skal kunne nås.

- Verden må snarest rette et laserlignende fokus på å redusere globale utslipp. Dette krever en stor koalisjon av myndigheter, investorer, selskaper og alle andre som er dedikert til å takle klimaendringene, sier Birol.

Her kan du lese mer om IEA's Sustainable Policies Scenario.